UDALOSTI
Medzinárodná konferencia KIT Komunikačné a informačné technológie
2. novembra 2023 | 181x

V dňoch 11. - 13. októbra 2023 sa v hoteli Granit Tatranské Zruby, Vysoké Tatry pod záštitou celosvetovej organizácie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) konal 12. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie 2023 Communication and Information Technologies (KIT 2023).

Organizátorom konferencie bola Katedra Informatiky, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou, pobočka Liptovský Mikuláš.

Konferencia má už 24 ročnú tradíciu. Hlavným cieľom konferencie KIT 2023 bolo poskytnúť akademickým, vedeckým, výskumným a vývojovým pracovníkom a odborníkom z praxe, priestor pre diskusiu a prezentáciu výsledkov teoretického a praktického výskumu v oblasti komunikačných a informačných technológií a to aj so zameraním na využitie vo vojenských aplikáciách.

Medzinárodná konferencia KIT 2023 pokrývala oblasti komunikačných a informačných technológií a informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Na konferencii odznelo celkovo 40 vedeckých príspevkov účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny, ktoré boli odoslané do publikačnej a citačnej databázy IEEE Xplore. Súčasťou konferencie bola aj súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu študentov, ktorej sa zúčastnilo celkovo 9 prác. Cenu KIT 2023 Ph.D. Student Prize získala doktorandka por. Ing. Bianca Badidová (AOS) za príspevok: Application of Neural Networks in Data Communication Analysis.

Organizácia konferencie na tak vysokej úrovni by nebola možná bez podpory národných a medzinárodných firiem ALITER TECHNOLOGIES a.s., Lynx s.r.o, HP Inc Slovakia, s.r.o. a Microsoft Slovakia s.r.o., ktorým patrí veľká vďaka za ich podporu.

doc. Ing. Július Baráth, PhD.    -ds-