ODBORNÉ KURZY
Katedra na základe požiadaviek ostatných zložiek rezortu Ministerstva obrany SR organizuje odborné kurzy v nasledujúcich oblastiach:
 • Cisco sieťová akadémia CCNA Routing & Switching
 • Cisco sieťová akadémia CCNA Security
 • Cisco sieťová akadémia CCNA Voice
 • Palo Alto Networks Cybersecurity Academy
 • Systémy velenia a riadenia - C2-SYS-TS
 • Databázový systém MS Access - začiatočníci a pokročilí
 • Tabuľkový procesor MS Excel - začiatočníci a pokročilí
 • Aplikácie štatistických metód v praxi
 • Finančná matematika v MS Excel
 • Základy práce s používateľským prostredím programu MS Office Outlook pre začiatočníkov
 • Práca s používateľským prostredím programu MS Office Outlook pre pokročilých
 • Základy práce v prostredí MS Project
 • Pokročilé techniky a práca v prostredí MS Project
 • Používateľské funkcie MS SharePoint Services
 • Spracovanie vedeckých a technických textov v textovom procesore TeX
 • Tvorba vyučovacích predmetov a kurzov v systéme elektronického vzdelávania
 • Technológie pre NNEC
 • Rastrový editor CorelPhoto-Paint
 • Vektorový grafický editor CorelDraw
 • Tvorba webových stránok
Informácie o otváraných kurzoch na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika môžete získať na mailovej adrese KOK@aos.sk.