KATEDRA INFORMATIKY | kti.aos.sk
NEDÁVNE UDALOSTI

15. mája 2024 | 176x
Vybraní kadeti 4. a 5. ročníka študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy spoločne s príslušníkmi katedry informatiky sa zúčastnili najväčšieho a najkomplexnejšieho cvičenia kybernetickej obrany Locked Shields 2024. Cvičenie sa koná každoročne pod záštitou NATO Centra výnimočnosti pre spoločnú kybernetickú obranu (NATO CCD COE) a tento rok sa ho zúčastnilo viac ako 4000 najlepších odborníkov na kybernetickú bezpečnosť zo 40 krajín sveta. Jedným z hlavných cieľov cvičenia bola efektívna obrana voči kybernetickým útokom.
2. novembra 2023 | 217x
V dňoch 11. - 13. októbra 2023 sa v hoteli Granit Tatranské Zruby, Vysoké Tatry pod záštitou celosvetovej organizácie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) konal 12. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie 2023 Communication and Information Technologies (KIT 2023). Organizátorom konferencie bola Katedra Informatiky, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou, pobočka Liptovský Mikuláš. Konferencia má už 24 ročnú tradíciu.
28. júna 2023 | 501x
Rovnako ako vlani aj tento rok pri príležitosti úspešného ukončenia štúdia štátnymi záverečnými skúškami vedúci katedry informatiky profesor Ing. Jozef ŠTULRAJTER, CSc. ocenil najlepších absolventov inžinierskeho štúdia v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy (VSIS) v akademickom roku 2022/2023 pamätnou plaketou katedry. Za svoju tvrdú prácu, reprezentáciu katedry a akadémie doma i v zahraničí, za dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov počas celého päťročného štúdia a splnenie podmienok na udelenie červeného diplomu boli odmenení: voj.
7. mája 2023 | 292x
V dňoch 11. 4. až 21. 4. 2023 sa kadeti 4. a 5. ročníka AOS, zo študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy, zúčastnili na medzinárodnom kybernetickom cvičení NATO "Locked Shields 2023", organizovanom Kooperatívnym centrom výnimočnosti pre kybernetickú obranu (CCDCOE) v Tallinne. Cvičenia sa zúčastnilo viac ako 3 000 účastníkov z 38 členských krajín NATO a spriatelených krajín rozdelených do 24 tímov. Na základe štruktúry cvičenia boli cvičiaci rozdelení do niekoľkých tímov.
13. februára 2023 | 373x
Dňa 10. februára 2023 sa pod záštitou SeMOD MO SR v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnila prezentácia spoločnosti Slovak Telekom v spolupráci s firmou Ericsson na tému 5G sietí. Firmy odprezentovali výhody 5G sietí a možnosti ich využitia v podmienkach Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnil Prorektor pre vzdelávanie, príslušníci Katedry informatiky a Katedry elektroniky spoločne so študentami štvrtého a piateho ročníka (VSIS a EZS), veliteľ 6. spoj.