PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
 • TURČANÍK, Michal (100%)
  Network User Behaviour Analysis by Machine Learning Methods [CREPC_ID: 431339] / Michal Turčaník. In: Information & Security. - ISSN 0861-5160. - Roč. 50, č. 1 (2021), s. 66-78.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
 • TURČANÍK, Michal (50%) - JAVUREK, Martin (50%)
  The Use of Genetic Algorithms for Cryptographic Keys Generation [CREPC_ID: 432439] [print; elektronický dokument] / Michal Turčaník, Martin Javurek. In: Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies [elektronický dokument] / zost. Todor Tagarev. - Cham : Springer Nature, 2021. - ISBN 978-3-030-65721-5. - S. 315-324. - Studies in Big Data, ISSN 2197-6503, ISSN 2197-6511 ; Volume 84. - SCOPUS.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
 • TURČANÍK, Michal (100%)
  Behaviour Analysis of Web Users by Mean Shift Clustering [CREPC_ID: 432387] [elektronický dokument] / Michal Turčaník. In: 2021 International Conference on Military Technologies [elektronický dokument] : Conference Proceedings / zost. Petr Kolář. - Brno : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021. - ISBN 978-1-6654-3724-0. - IEEE ; SCOPUS.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 • BARÁTH, Július (80%) - LÍŠKA, Miroslav (20%)
  Use of Data Mining Techniques for Network Data Analysis [CREPC_ID: 431138] / Július Baráth, Miroslav Líška. In: 2021 Communication and Information Technologies Conference Proceedings : KIT 2021 / zost. Július Baráth, zost. Ľubomír Dedera, zost. Miloš Očkay. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2021. - ISBN 978-1-6654-2879-8. - S. 32-37. - IEEE ; SCOPUS.
 • DROPPA, Martin (50%) - HARAKAĽ, Marcel (50%)
  Analysis of Cybersecurity in the Real Environment [CREPC_ID: 431150] / Martin Droppa, Marcel Harakaľ. In: 2021 Communication and Information Technologies Conference Proceedings : KIT 2021 / zost. Július Baráth, zost. Ľubomír Dedera, zost. Miloš Očkay. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2021. - ISBN 978-1-6654-2879-8. - S. 92-98. - IEEE ; SCOPUS.
 • ĎULÍK, Miroslav, ml. (100%)
  Deploying Fake Network Devices to Obtain Sensitive User Data [CREPC_ID: 430692] / Miroslav Dulik. In: 2021 Communication and Information Technologies Conference Proceedings [USB kľúč ; online] : KIT 2021 / zost. Július Baráth, zost. Ľubomír Dedera, zost. Miloš Očkay. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2021. - ISBN 978-1-6654-2879-8; ISBN (elektronické) 978-1-6654-2880-4. - S. 87-91. - IEEE ; SCOPUS.
 • FORGÁČ, Radoslav (50%) - OČKAY, Miloš (35%) - JAVUREK, Martin (15%)
  Steganography Based Approach to Image Authentication [CREPC_ID: 431078] / Radoslav Forgáč, Miloš Očkay, Martin Javurek. In: 2021 Communication and Information Technologies Conference Proceedings : KIT 2021 / zost. Július Baráth, zost. Ľubomír Dedera, zost. Miloš Očkay. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2021. - ISBN 978-1-6654-2879-8. - S. 26-31. - IEEE ; SCOPUS.
 • HARNOŠ, Patrik (70%) - DEDERA, Ľubomír (30%)
  DSL to Support the Process of Creating Security Documentation for Classified Systems [CREPC_ID: 431179] / Patrik Harnoš, Ľubomír Dedera. In: 2021 Communication and Information Technologies Conference Proceedings : KIT 2021 / zost. Július Baráth, zost. Ľubomír Dedera, zost. Miloš Očkay. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2021. - ISBN 978-1-6654-2879-8. - S. 38-43. - IEEE ; SCOPUS. Doi: 10.1109/KIT52904.2021.9583756
 • MASNICA, Radoslav (50%) - ŠTULRAJTER, Jozef (50%)
  Using a Probabilistic Model of Signal Processing in Technologies in Military Practice [CREPC_ID: 431302] / Radoslav Masnica, Jozef Štulrajter. In: 2021 Communication and Information Technologies Conference Proceedings : KIT 2021 / zost. Július Baráth, zost. Ľubomír Dedera, zost. Miloš Očkay. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2021. - ISBN 978-1-6654-2879-8. - S. 62-66. - IEEE ; SCOPUS.
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
 • DEDERA, Ľubomír (60%) - BARÁTH, Július (10%) - ĎULÍK, Miroslav, ml. (10%) - MATEJ, Boris (10%) - OČKAY, Miloš (10%)
  Počítačové jazyky vo velení a riadení : Š2-2019 : Záverečná správa o riešení štúdie realizovateľnosti [CREPC_ID: 432549] [textový dokument (print)] / Ľubomír Dedera, Július Baráth, Miroslav Ďulík ml., Boris Matej, Miloš Očkay. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2020. - 59 s.
 • OČKAY, Miloš (15%) - ŠTULRAJTER, Jozef (8%) - LÍŠKA, Miroslav (5%) - CHOVANEC , Ferdinand (1%) - DEDERA, Ľubomír (5%) - HARAKAĽ, Marcel (5%) - TURČANÍK, Michal (5%) - JAVUREK, Martin (12%) - MOLNÁROVÁ, Iveta (1%) - BARÁTH, Július (12%) - ĎULÍK, Miroslav (1%) - ĎULÍK, Miroslav, ml. (12%) - MATEJ, Boris (5%) - SEMANČÍK, Ľubomír (13%) - BENČÍK, Marek
  Monitorovanie, detekcia, identifikácia a analýza bezpečnostných ohrození kybernetickej bezpečnosti nástrojmi LAVIBO : VV3-2018 : Záverečná správa [CREPC_ID: 432505] [tlačená forma] / Miloš Očkay, Jozef Štulrajter, Miroslav Líška, Ferdinand Chovanec, Ľubomír Dedera, Marcel Harakaľ, Michal Turčaník, Martin Javurek, Iveta Molnárová, Július Baráth, Miroslav Ďulík, Miroslav Ďulík ml., Boris Matej, Ľubmír Semančík ; Martin Marko, Marek Benčík. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2021. - 437 s.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
 • BARÁTH, Július (33%) - DEDERA, Ľubomír (33%) - OČKAY, Miloš (34%)
  2021 Communication and Information Technologies Conference Proceedings : KIT 2021 [USB kľúč ; online] / zost. Július Baráth, zost. Ľubomír Dedera, zost. Miloš Očkay. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2021. - 129 s. - IEEE. - ISBN 978-1-6654-2879-8; ISBN (elektronické) 978-1-6654-2880-4.