VEDECKÉ PROJEKTY A ŠTÚDIE
V oblasti vedy a výskumu sa Katedra informatiky podieľa na projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií a algebraických (kvantových a fuzzy) štruktúr. V oblasti vzdelávania, ako aj vedy a výskumu Katedra informatiky spolupracuje s ostatnými slovenský vysokými školami a Univerzitou obrany v Brne. Katedra informatiky zohráva dôležitú úlohu v procese implementácie informačných systémov v podmienkach Akadémie ozbrojených síl ako aj informačných systémov u iných súčastí DoD.
V súčasnej dobe sa Katedra informatiky podieľa na nasledujúcich výskumných projektoch:
Moderné metódy umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb v distribuovaných systémoch
Obdobie riešenia: 2022 – 2024
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: Ing. Radoslav FORGÁČ, PhD.
Stručný popis: Výskum moderných metód umelej inteligencie s podporou paralelizovaných akcelerovaných prístupov na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb v distribuovaných systémoch.
  Špecifické ciele:
 • Prehľad súčasného stavu metód umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb.
 • Vybudovanie pracoviska na výskum metód umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb s podporou paralelizovaných akcelerovaných prístupov.
 • Výskum vybraných metód umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb s využitím paralelizovaných akcelerovaných výpočtov.
 • Návrh a vyhodnotenie modelu na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb.
 • Spracovanie záverečnej správy.
Scenáre cvičení špecialistov kybernetickej obrany s použitím aplikačno-infraštruktúrnych možností LAVIBO
Obdobie riešenia: 2021 – 2023
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: Ing. Miroslav ĎULÍK ml., PhD.
Stručný popis: Vytvorenie a overenie aplikačno-infraštruktúrnych možností Laboratória Analýzy Vyhľadávania a Identifikácie Bezpečnostných Ohrození (LAVIBO). Príprava scenárov cvičení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s dôrazom monitorovania, detekcie, identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v lokálnom a sieťovom prostredí.
  Špecifické ciele:
 • Tvorba komplexného scenára s použitím nasledujúcich oblastí:
  • Detekcia a analýza bezpečnostných incidentov na základe prevádzkových údajov operačných systémov a sieťovej komunikácie.
  • Využitie metód, prostredí a virtualizačných nástrojov, OS, API a ďalších nástrojov.
  • Monitorovanie, detekcia a analýza prístupov k informačným systémom a zariadeniam, s využitím prostriedkov databázových serverov a ďalších nástrojov.
 • Tvorba materiálov pre realizáciu cvičenia.
 • Realizácia cvičenia v prostredí LAVIBO na vybranom type scenára.
Umelá inteligencia a jej vplyv na rozvoj obranných spôsobilostí
Obdobie riešenia: 2020 – 2022
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: pplk. doc. Ing. Michal TURČANÍK, PhD.
Stručný popis: Analýza nástrojov a prostriedkov umelej inteligencie a ich vplyv na rozvoj obranných spôsobilostí.
  Špecifické ciele:
 • Analýza súčasného stavu v riešenej problematike.
 • Vytvorenie laboratória umelej inteligencie.
 • Analýza vlastností, možného použitia a vplyvu metód, nástrojov a jednotlivých prostriedkov umelej inteligencie na rozvoj obranných spôsobilostí.
 • Spracovanie záverečnej správy.