UDALOSTI
28. júna 2023 | 185x
Rovnako ako vlani aj tento rok pri príležitosti úspešného ukončenia štúdia štátnymi záverečnými skúškami vedúci katedry informatiky profesor Ing. Jozef ŠTULRAJTER, CSc. ocenil najlepších absolventov inžinierskeho štúdia v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy (VSIS) v akademickom roku 2022/2023 pamätnou plaketou katedry. Za svoju tvrdú prácu, reprezentáciu katedry a akadémie doma i v zahraničí, za dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov počas celého päťročného štúdia a splnenie podmienok na udelenie červeného diplomu boli odmenení: voj.
7. mája 2023 | 129x
V dňoch 11. 4. až 21. 4. 2023 sa kadeti 4. a 5. ročníka AOS, zo študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy, zúčastnili na medzinárodnom kybernetickom cvičení NATO "Locked Shields 2023", organizovanom Kooperatívnym centrom výnimočnosti pre kybernetickú obranu (CCDCOE) v Tallinne. Cvičenia sa zúčastnilo viac ako 3 000 účastníkov z 38 členských krajín NATO a spriatelených krajín rozdelených do 24 tímov.
13. februára 2023 | 208x
Dňa 10. februára 2023 sa pod záštitou SeMOD MO SR v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnila prezentácia spoločnosti Slovak Telekom v spolupráci s firmou Ericsson na tému 5G sietí. Firmy odprezentovali výhody 5G sietí a možnosti ich využitia v podmienkach Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnil Prorektor pre vzdelávanie, príslušníci Katedry informatiky a Katedry elektroniky spoločne so študentami štvrtého a piateho ročníka (VSIS a EZS), veliteľ 6. spoj.
12. december 2022 | 165x
V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami na interoperabilitu OS SR s koaličnými partnermi NATO vznikla požiadavka na nový systém velenia a riadenia, ktorý umožní zdieľanie informácií a spoločného operačného obrazu v rámci aliancie, prípadne EÚ. Na základe požiadavky veliteľa pozemných síl OS SR sa v priestoroch Simulačného centra AOS uskutočnili v týždňoch od 7. do 11. novembra 2022 a od 28. novembra do 2. decembra 2022 dva pilotné kurzy pre používateľov zavádzaného systému velenia a riadenia hC2 Suite.
2. decembra 2022 | 195x
V dňoch 29-30.11.2022 organizovala spoločnosť Microsoft konferenciu „Univerzity univerzitám“, ktorej obsahom boli ukážky implementácie inovatívnych riešení na českých a slovenských univerzitách. Konferencie sa za Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika zúčastnili doc. Ing. Július Baráth, PhD. a npor. Mgr. Matúš Pangrác. Program bol rozdelený do štyroch blokov, ktoré sa venovali zálohovaniu dát, dátovým skladom, rozšírenej realite vo výučbe, hybridnej výučbe ale aj kybernetickej bezpečnosti na univerzitách.

Nahrávam ďalšie články...