UDALOSTI
2. novembra 2023 | 155x
V dnoch 11. – 13. októbra 2023 sa v hoteli Granit Tatranské Zruby, Vysoké Tatry pod záštitou celosvetovej organizácie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) konal 12. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie 2023 Communication and Information Technologies (KIT 2023). Organizátorom konferencie bola Katedra Informatiky, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou, pobočka Liptovský Mikuláš.
28. júna 2023 | 422x
Rovnako ako vlani aj tento rok pri príležitosti úspešného ukončenia štúdia štátnymi záverečnými skúškami vedúci katedry informatiky profesor Ing. Jozef ŠTULRAJTER, CSc. ocenil najlepších absolventov inžinierskeho štúdia v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy (VSIS) v akademickom roku 2022/2023 pamätnou plaketou katedry. Za svoju tvrdú prácu, reprezentáciu katedry a akadémie doma i v zahraničí, za dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov počas celého päťročného štúdia a splnenie podmienok na udelenie červeného diplomu boli odmenení: voj.
7. mája 2023 | 241x
V dňoch 11. 4. až 21. 4. 2023 sa kadeti 4. a 5. ročníka AOS, zo študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy, zúčastnili na medzinárodnom kybernetickom cvičení NATO "Locked Shields 2023", organizovanom Kooperatívnym centrom výnimočnosti pre kybernetickú obranu (CCDCOE) v Tallinne. Cvičenia sa zúčastnilo viac ako 3 000 účastníkov z 38 členských krajín NATO a spriatelených krajín rozdelených do 24 tímov.
13. februára 2023 | 312x
Dňa 10. februára 2023 sa pod záštitou SeMOD MO SR v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnila prezentácia spoločnosti Slovak Telekom v spolupráci s firmou Ericsson na tému 5G sietí. Firmy odprezentovali výhody 5G sietí a možnosti ich využitia v podmienkach Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnil Prorektor pre vzdelávanie, príslušníci Katedry informatiky a Katedry elektroniky spoločne so študentami štvrtého a piateho ročníka (VSIS a EZS), veliteľ 6. spoj.
12. decembra 2022 | 263x
V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami na interoperabilitu OS SR s koaličnými partnermi NATO vznikla požiadavka na nový systém velenia a riadenia, ktorý umožní zdieľanie informácií a spoločného operačného obrazu v rámci aliancie, prípadne EÚ. Na základe požiadavky veliteľa pozemných síl OS SR sa v priestoroch Simulačného centra AOS uskutočnili v týždňoch od 7. do 11. novembra 2022 a od 28. novembra do 2. decembra 2022 dva pilotné kurzy pre používateľov zavádzaného systému velenia a riadenia hC2 Suite.

Nahrávam ďalšie články...