UDALOSTI
Ocenenie najlepších absolventov akademického roka 2022/2023
28. júna 2023 | 467x

Rovnako ako vlani aj tento rok pri príležitosti úspešného ukončenia štúdia štátnymi záverečnými skúškami vedúci katedry informatiky profesor Ing. Jozef ŠTULRAJTER, CSc. ocenil najlepších absolventov inžinierskeho štúdia v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy (VSIS) v akademickom roku 2022/2023 pamätnou plaketou katedry. Za svoju tvrdú prácu, reprezentáciu katedry a akadémie doma i v zahraničí, za dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov počas celého päťročného štúdia a splnenie podmienok na udelenie červeného diplomu boli odmenení:

  • voj. 1. st. Bc. Bianca BADIDOVÁ,
  • voj. 1. st. Bc. Milan BAJNOK,
  • voj. 1. st. Bc. Juraj KOMORNÍK,
  • voj. 1. st. Bc. Jakub ZAJAC.

Udeľovanie pamätných plakiet sa stalo tradíciou, ktorá má za cieľ motivovať kadetov nižších ročníkov inžinierskeho a bakalárskeho študijného programu VSIS k tým najlepším študijným výsledkom.

-bm-    -ds-