UDALOSTI
Kadeti VSIS na kybernetickom cvičení NATO
7. mája 2023 | 259x

V dňoch 11. 4. až 21. 4. 2023 sa kadeti 4. a 5. ročníka AOS, zo študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy, zúčastnili na medzinárodnom kybernetickom cvičení NATO "Locked Shields 2023", organizovanom Kooperatívnym centrom výnimočnosti pre kybernetickú obranu (CCDCOE) v Tallinne. Cvičenia sa zúčastnilo viac ako 3 000 účastníkov z 38 členských krajín NATO a spriatelených krajín rozdelených do 24 tímov.

Na základe štruktúry cvičenia boli cvičiaci rozdelení do niekoľkých tímov. Kadeti katedry informatiky boli súčasťou slovenského "modrého" tímu, kde plnili úlohy na rôznych úsekoch, ako napríklad služby založené na OS Linux a MS Windows, SIEM, help-desk, sieťová infraštruktúra, forenzná analýza alebo špeciálne zariadenia kritickej infraštruktúry. Pre všetkých kadetov to bola veľká skúsenosť riešiť problémy reálnej prevádzky v simulovanom prostredí.

Počas cvičenia kadeti aplikovali svoje teoretické vedomosti v praktických prípadoch a získali veľa nových informácií, poznatkov a zručností od skúsených kolegov z rôznych IT odvetví. Slovenskému tímu, pod vedením Centra pre kybernetickú obranu Vojenského spravodajstva, sa podarilo z celkového počtu 24 tímov obsadiť pekné 8. miesto.

voj. Bc. Juraj KOMORNÍK, voj. Bc. Marek VALČO