UDALOSTI
Prezentácia 5G sietí vo vzťahu k OS SR
13. februára 2023 | 347x

Dňa 10. februára 2023 sa pod záštitou SeMOD MO SR v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnila prezentácia spoločnosti Slovak Telekom v spolupráci s firmou Ericsson na tému 5G sietí. Firmy odprezentovali výhody 5G sietí a možnosti ich využitia v podmienkach Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnil Prorektor pre vzdelávanie, príslušníci Katedry informatiky a Katedry elektroniky spoločne so študentami štvrtého a piateho ročníka (VSIS a EZS), veliteľ 6. spoj. pluku a vybraný príslušníci z útvarov OS SR.

Okrem iných bol predstavený produkt 5G campusovej siete, ktorá prináša nové trendy aj do oblasti vzdelávania, výcviku a tréningu prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality. Po prezentácii prebehla v užšom kruhu diskusia o možnostiach vybudovania 5G campusovej siete v priestoroch AOS, ktorá by mohla v rámci školy slúžiť okrem iného aj na výskum a vývoj v oblastiach 5G sietí, IoT, UAV, virtuálnej a rozšírenej reality.

kpt. Ing. M. Révay    doc. Ing. J. Baráth, PhD.