UDALOSTI
Pilotné kurzy hC2 Command
12. decembra 2022 | 290x

V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami na interoperabilitu OS SR s koaličnými partnermi NATO vznikla požiadavka na nový systém velenia a riadenia, ktorý umožní zdieľanie informácií a spoločného operačného obrazu v rámci aliancie, prípadne Eíš.

Na základe požiadavky veliteľa pozemných síl OS SR sa v priestoroch Simulačného centra AOS uskutočnili v týždňoch od 7. do 11. novembra 2022 a od 28. novembra do 2. decembra 2022 dva pilotné kurzy pre používateľov zavádzaného systému velenia a riadenia hC2 Suite. Kurzov sa zúčastnilo 28 príslušníkov pozemných síl OS SR.

Kurz viedol vyškolený personál katedry informatiky, simulačného centra a pracoviska prorektora pre kvalitu a rozvoj.

Cieľom kurzov bolo oboznámiť ich príslušníkov s možnosťami a novými funkcionalitami systému hC2 Command, ktorý umožňuje efektívne plánovanie a vedenie operácií v národnom, ako aj v medzinárodnom prostredí.

Výsledkom kurzov bola aj verifikácia metodiky a obsahovej náplne kurzu, ktorá bude slúžiť na vytvorenie podkladov pre krátkodobé odborné kurzy a komplexný vzdelávací systém hC2.

Ing. Zsolt PASTOREK, PhD.