UDALOSTI
Microsoft konferencia "Univerzity univerzitám"
2. decembra 2022 | 274x

V dňoch 29-30.11.2022 organizovala spoločnosť Microsoft konferenciu "Univerzity univerzitám", ktorej obsahom boli ukážky implementácie inovatívnych riešení na českých a slovenských univerzitách. Konferencie sa za Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika zúčastnili doc. Ing. Július Baráth, PhD. a npor. Mgr. Matúš Pangrác.

Program bol rozdelený do štyroch blokov, ktoré sa venovali zálohovaniu dát, dátovým skladom, rozšírenej realite vo výučbe, hybridnej výučbe ale aj kybernetickej bezpečnosti na univerzitách. Konferencia svojim obsahom a sprievodnými akciami prispela k výmene skúseností medzi spoločnosťou Microsoft a univerzitami, ako aj univerzitami navzájom. Získané poznatky môžu výrazným spôsobom napomôcť k skvalitňovaniu zabezpečenia vzdelávacieho procesu a administratívnych činností v prostredí Akadémie ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika.

doc. Ing. J. Baráth, PhD.