UDALOSTI
Týždeň vedy
7. novembra 2022 | 178x

V rámci týždňa vedy v Akadémii Ozbrojených Síl gen. Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA organizovaného v 45. kalendárnom týždni, patril jeden deň (7. 11. 2022) spoločne katedre informatiky a katedre elektroniky.

Katedra informatiky svojim návštevníkom tradične priblížila rozsah výskumnej a vedeckej činnosti v prebiehajúcich projektoch, boli odprezentované možnosti videokonferenčného zariadenia vo vedeckej a vzdelávacej oblasti a záujemci si mohli prezrieť priestory a vybavenie učební pre kybernetický polygón. Jednotlivé aktivity boli prezentované doc. Ing. Júliusom BARÁTHOM, PhD., doc. Ing. Milošom OČKAYOM, PhD., pplk. doc. Ing. Michalom TURČANÍKOM, PhD., Ing. Miroslavom ĎULÍKOM, PhD. a Ing. Radoslavom FORGÁČOM, PhD.

- bm -    - ds -