UDALOSTI
Medzinárodná konferencia KIT 2021
13. októbra 2021 | 788x

11. medzinárodná vedecká konferencia KIT 2021 (Communication and Information Technologies) organizovaná Katedrou informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou (SES) a Československou sekciou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) bola naplánovaná na 13. -15. október 2021 v Tatranských Zruboch.

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sa konferencia konala on-line elektronickou formou 13. a 14. októbra 2021. Rokovanie prebiehalo v štyroch ucelených sekciách:

  • Informačné systémy a spracovanie informácií
  • Spracovanie signálov a komunikačné technológie
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Informačné a komunikačné technológie a vojenské aplikácie

Celkovo bolo prednesených 22 vedeckých príspevkov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska a dve odborné prezentácie partnerov konferencie. Počet príspevkov, ich vysoká vedecká a odborná úroveň, ako aj následná diskusia k nim preukázali aktuálnosť tém a veľký záujem zo strany účastníkov konferencie.

Vedecký výbor pozostávajúci z odborníkov z 11 krajín Európy a zámoria garantoval kvalitu vedeckých príspevkov v oblasti komunikačných a informačných technológií, ktoré budú následne zaradené do medzinárodných databáz IEEE, SCOPUS a Web of Science.

Aj v tomto ročníku bol odmenený najlepší vedecký príspevok v kategórii doktorandských prác. Ocenenie získal doktorand z AOS Ing. Patrik Harnoš s prácou „DSL to Support the Process of Creating Security Documentation for Classified Systems“.

Poďakovanie za priebeh a realizáciu konferencie patrí predsedajúcemu konferencie prof. Ing. Marcelovi Harakaľovi, PhD. a predsedovi technického a programového výboru prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc. i pracovníkom Katedry informatiky AOS. Zvláštne poďakovanie patrí partnerom konferencie – spoločnostiam Microsoft, Hewlett Packard, Lynx a Aliter.

Nasledujúci 12. ročník konferencie KIT sa bude konať v roku 2023.

prof. Ing. J. Štulrajter, CSc., Ing. J. Baráth, PhD.    - es -