OCENENIA
Deň učiteľov
28. marca 2018 | 2083x

Slávnostným zhromaždením 28. 3. 2018 v aule si pripomenuli príslušníci Akadémie ozbrojených síl (AOS) Deň učiteľov a narodenie svetového velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského. Doc. Ing. Peter Spilý, PhD., prorektor pre vzdelávanie AOS uviedol, že v tento deň si viac ako inokedy uvedomujeme prácu pedagógov, vychovávateľov, veliteľov, pedagogických pracovníkov, že toto povolanie je poslaním a musí sa vykonávať s rešpektom.

Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. poďakoval všetkým učiteľom, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní kadetov, príslušníkov kariérnych a odborných kurzov, všetkým tým, ktorí zabezpečujú pedagogickú činnosť a vojenskú prípravu v akadémii.

Rektor AOS zároveň udelil:
- Medailu „Za rozvoj AOS“ za 36 rokov vysokoškolskej pedagogickej práce a významný osobný prínos v prospech vojenského vysokoškolského vzdelávania doc. Ing. Ľubošovi Antoškovi, CSc. (katedra elektroniky)
- Komenského plaketu I. stupňa ako uznanie za dlhoročný prínos vo vzdelávaní a vede a za prínos k rozvoju vedného odboru doc. Ing. Petrovi Lisému, PhD. (katedra strojárstva)
- Komenského plaketu II. stupňa za dlhoročnú svedomitú pedagogickú a vedeckú prácu v AOS, lektorskú prácu v CISCO akadémii a významný podiel pri spracovaní projektov z Európskych štrukturálnych fondov Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. (katedra informatiky)
- Komenského plaketu III. stupňa za dlhoročnú vedecko-pedagogickú činnosť v AOS v oblasti vojenskej psychológie zameranú na problematiku psychologickej podpory vojaka v nasadení a zvládanie stresu PhDr. Miroslavovi Kmošenovi, PhD. (katedra spoločenských vied a jazykov)
- plaketu Akadémie ozbrojených síl za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť v rámci vojenského vysokého školstva a za výsledky dosahované v oblasti vedeckej práce doc. Ing. Jaroslavovi Varechovi, PhD. (katedra bezpečnosti a obrany)
.

Na ocenenie primátorom mesta Liptovský Mikuláš za dlhoročnú vedeckú a pedagogickú prácu a reprezentáciu AOS v národnom a medzinárodnom prostredí bol navrhnutý prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.

- hg -    - ds -, - jb -