OCENENIA
Microsoft pre školstvo
6. apríla 2016 | 2185x

V dňoch 5. - 6. apríla 2016 sa v Žiline konal 13. ročník konferencie "Microsoft pre školstvo". Na konferencii sa zúčastnili pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl a odovzdávali si skúsenosti z využívania inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

V programe konferencie boli prezentované nástroje, prístupy a riešenia spoločnosti Microsoft, vhodné pre implementáciu v školskom prostredí a skúsenosti s ich nasadzovaním a používaním v rôznych stupňoch a odboroch vzdelávania. V prezentáciách rezonovali pojmy ako Office 365, Azure Cloud, ale i mobilita, kreativita. Organizátori z Microsoft Slovakia ukázali na príkladoch úspešné, ale aj nezdarené implementácie na nedostatočne pripravenej školskej pôde.

Súčasťou konferencie bolo oceňovanie úspešných jednotlivcov, projektov a kolektívov pracovísk. Za prínos inovácií do vzdelávania bolo udelené poďakovanie Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. z Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Poďakovanie Ing. Baráthovi odovzdala Mgr. Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Slovakia.

-jb-