OCENENIA
Ocenenie Literárneho fondu opäť smerovalo do AOS
24. septembra 2015 | 2537x

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 25. 6. 2015 udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014. V kategórii prírodné a technické vedy si prémiu za dielo "Počítačové jazyky a ich spracovanie" prevzal 24. 9. 2015 v Zichyho paláci v Bratislave doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., učiteľ Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl.

Zároveň doc. Dederovi udelil rektor AOS brig. gen. Boris Ďurkech, CSc. ďakovný list a pamätnú medailu akadémie za vedecké dielo a úspešnú reprezentáciu školy v oblasti informačných technológií. Ocenenie rektora si prevzal doc. Dedera v Deň ozbrojených síl SR z rúk doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc., prorektora AOS pre vzdelávanie.

- hg -