OCENENIA
Ocenenie NATO - STO 2014
24. októbra 2014 | 6785x

Ocenenie roku 2014 NATO - STO (Science and Technology Organisation´s), najväčšej NATO organizácie pre obranné vedy a technológie, za dosiahnuté vedecké výsledky The Scientific Achievement Award bolo udelené Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za jeho významné prispenie k realizácii rozsiahleho kooperatívneho výskumu v oblasti Agility velenia a riadenia C2, a to v období r. 2009-2013.

Ing. Júliusovi Baráthovi udelil NATO - STO 2014 Scientific Achievement Award ocenenie za jeho úspešnú činnosť v SAS-085, kde spolu s technickou skupinou dosiahli tri hlavné ciele NATO vytvorením konceptuálneho modelu, ktorý definuje Agilitu a C2 Agilitu, poskytuje spôsob ich vyčíslenia a indikátory, umožňujúce NATO zamerať sa na zlepšenie v oboch oblastiach.

Snahy výskumnej skupiny sa zamerali na pochopenie a overenie implikácie C2 Agility pre misie NATO; prepojenie situačnej charakteristiky s príslušnými agilnými C2 prístupmi; na podporu rozšírenia a využitia konceptov C2 Agility v rámci NATO.

NATO STO združuje viac ako 3000 vedcov a technikov z Aliancie a jej partnerov, navrhuje kooperatívny výskum, definuje dlhodobú stratégiu výskumu a technológie NATO, poskytuje poradenstvo. Je to najväčšia výskumná skupina tohto typu vo svete. STO oceňuje najlepších výskumníkov, vychádza pritom zo spektra technologického mandátu STO.

Genmjr. Albert Husniaux, predseda vedecko - technologického výboru NATO udelil certifikát Ing. Baráthovi za dosiahnutie výnimočného výsledku v tejto aktivite.

- hg -