UDALOSTI
Delegácia AOS na medzinárodnej konferencii TechNet Europe 2022
21. októbra 2022 | 84x

V dňoch 17. – 18. októbra 2022 sa delegácia Akadémie ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika tvorená prorektorom pre vedu doc. Ing. Borisom Ďurkechom, CSc. prorektorom pre vzdelávanie plk. Ing. Aurelom Sabóom, PhD. a doc. Ing. Júliusom Baráthom, PhD. zúčastnila medzinárodnej konferencie TechNet Europe 2022 v Prahe, ktorá niesla podnázov „Umelá inteligencia: nevyhnutná pre budúce plánovanie a vykonávanie vojenských operácií.“

Cieľom konferencie bolo naštartovať plodnú spoluprácu medzi NATO, EÚ, priemyslom a akademickou obcou založenú na výmene vedeckých a odborných informácií v oblasti nasadzovania umelej inteligencie do vojenských systémov a systémov zameraných na oblasť kybernetickej bezpečnosti.

V rámci sekcií sa diskutovalo na témy: „Aký je súčasný stav nasadzovania umelej inteligencie vo vojenských a záchranných misiách“, a „Umelá inteligencia a jej aplikácie“.

Konferencia poskytla jedinečný priestor na odbornú výmenu informácií a plodnú diskusiu počas organizovaných panelových diskusií, vďaka relevantnému výberu diskutovaných tém a skúsených moderátorov a panelistov.

V závere druhého dňa konferencie sme sa zúčastnili v Kaiserštejnskom paláci na slávnostnom večere Spojovacieho vojska a Českej pobočky AFCEA, kde si organizátori pripomenuli 105. výročie prvej zmienky o Spojovacom vojsku a 30. výročie od vzniku AFCEA v Českej republike.

doc. Ing. J. Baráth, PhD.