UDALOSTI
7. mája 2023 | 37x
V dňoch 11. 4. až 21. 4. 2023 sa kadeti 4. a 5. ročníka AOS, zo študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy, zúčastnili na medzinárodnom kybernetickom cvičení NATO "Locked Shields 2023", organizovanom Kooperatívnym centrom výnimočnosti pre kybernetickú obranu (CCDCOE) v Tallinne. Cvičenia sa zúčastnilo viac ako 3 000 účastníkov z 38 členských krajín NATO a spriatelených krajín rozdelených do 24 tímov.
13. februára 2023 | 146x
Dňa 10. februára 2023 sa pod záštitou SeMOD MO SR v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnila prezentácia spoločnosti Slovak Telekom v spolupráci s firmou Ericsson na tému 5G sietí. Firmy odprezentovali výhody 5G sietí a možnosti ich využitia v podmienkach Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnil Prorektor pre vzdelávanie, príslušníci Katedry informatiky a Katedry elektroniky spoločne so študentami štvrtého a piateho ročníka (VSIS a EZS), veliteľ 6. spoj.
12. december 2022 | 107x
V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami na interoperabilitu OS SR s koaličnými partnermi NATO vznikla požiadavka na nový systém velenia a riadenia, ktorý umožní zdieľanie informácií a spoločného operačného obrazu v rámci aliancie, prípadne EÚ. Na základe požiadavky veliteľa pozemných síl OS SR sa v priestoroch Simulačného centra AOS uskutočnili v týždňoch od 7. do 11. novembra 2022 a od 28. novembra do 2. decembra 2022 dva pilotné kurzy pre používateľov zavádzaného systému velenia a riadenia hC2 Suite.
2. decembra 2022 | 134x
V dňoch 29-30.11.2022 organizovala spoločnosť Microsoft konferenciu „Univerzity univerzitám“, ktorej obsahom boli ukážky implementácie inovatívnych riešení na českých a slovenských univerzitách. Konferencie sa za Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika zúčastnili doc. Ing. Július Baráth, PhD. a npor. Mgr. Matúš Pangrác. Program bol rozdelený do štyroch blokov, ktoré sa venovali zálohovaniu dát, dátovým skladom, rozšírenej realite vo výučbe, hybridnej výučbe ale aj kybernetickej bezpečnosti na univerzitách.
7. novembra 2022 | 144x
V rámci týždňa vedy v Akadémii Ozbrojených Síl gen. Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA organizovaného v 45. kalendárnom týždni, patril jeden deň (7. 11. 2022) spoločne katedre informatiky a katedre elektroniky. Katedra informatiky svojim návštevníkom tradične priblížila rozsah výskumnej a vedeckej činnosti v prebiehajúcich projektoch, boli odprezentované možnosti videokonferenčného zariadenia vo vedeckej a vzdelávacej oblasti a záujemci si mohli prezrieť priestory a vybavenie učební pre kybernetický polygón.

Nahrávam ďalšie články...