UDALOSTI
Kadeti študijného programu VSIS a učitelia Katedry informatiky AOS na Locked Shields 2021
22. apríla 2021 | 944x

Kadeti prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia Vojenské spojovacie a informačné systémy (VSIS) sa 6.-16. apríla 2021 zúčastnili na najvýznamnejšom cvičení v oblasti kybernetickej obrany a kybernetickej bezpečnosti na svete pod názvom Locked Shields 2021 (LS2021). Cvičenie bolo pod záštitou NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) v Tallinne, Estónsko. Národný tím Slovenskej republiky, ktorého súčasťou boli kadeti, ale aj učitelia Katedry informatiky, skončil vysoko nad priemerom zúčastnených tímov, konkrétne v prvej tretine z celkovo 22 hodnotených tímov.

Na cvičení sa v rámci národného tímu Slovenskej republiky zúčastnili príslušníci Ozbrojených síl SR, Centra pre kybernetickú obranu SR, zástupcovia štátnych zložiek z DataCentra Ministerstva financií SR, akademickej sféry a IT spoločností riešiacich problematiku kybernetickej bezpečnosti.

Cieľom LS2021 najkomplexnejšieho cvičenia v súčasnosti, bola ochrana a obrana civilných a vojenských informačných systémov a systémov kritickej infraštruktúry. Činnosť kadetov bola zameraná najmä na monitorovanie činností komunikačných sietí, operačných systémov, aplikácií a nahlasovanie bezpečnostných incidentov. Cvičiaci kadeti plnili stanovené úlohy v špecializovaných priestoroch Katedry informatiky AOS pod dohľadom jej pedagógov, ako i priamo v tíme svojich budúcich kolegov v Trenčíne.

Počas prípravy na LS2021 boli kadeti zaradení do skupín s určením zodpovednosti za jednotlivé prvky chránenej infraštruktúry, zoznámili sa s námetom a úlohami pripraveného cvičenia. V čase cvičenia už aktívne zabezpečili odstránenie zraniteľností zverených systémov proti útokom, udržiavali vysokú dostupnosť, bezchybnú prevádzku a hlásenie prípadných útokov a ich elimináciu.

V priebehu prípravy i samotného vykonania cvičenia kadeti preukázali veľmi dobré odborné vedomosti, iniciatívny a zodpovedný prístup k plneniu úloh, čo bolo aj vysoko hodnotené zo strany príslušníkov Ozbrojených síl SR zodpovedných za vykonanie cvičenia LS2021.

Tento článok obsahuje informácie pôvodne zverejnené na stránke MOSR. Viac informácií ohľadom cvičenia je dostupných na oficiálnej stránke CCDCOE.