Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Zamestnanci katedry

Profesori
prof. Ing. Jozef ŠTULRAJTER, CSc.
+421 960 423 339
prof. Ing. Miroslav LÍŠKA, CSc.
+421 960 423 248
prof. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.
+421 960 423 182
Docenti
doc. RNDr. Ľubomír DEDERA, PhD.
+421 960 423 029
doc. Ing. Miloš OČKAY, PhD.
+421 960 423 031
pplk. doc. Ing. Michal TURČANÍK, PhD.
+421 960 423 011
doc. Ing. Július BARÁTH, PhD.
+421 960 423 145
Odborní asistenti
RNDr. Eva DROBNÁ, PhD.
+421 960 423 325
RNDr. Iveta MOLNÁROVÁ, PhD.
+421 960 423 036
Mgr. Eliška ČOMOVÁ, PhD.
+421 960 423 346
Ing. Radoslav FORGÁČ, PhD.
+421 960 423 106
Ing. Miroslav ĎULÍK ml., PhD.
+421 960 423 035
Ing. Martin JAVUREK, PhD.
+421 960 423 028
mjr. Ing. Boris MATEJ
+421 960 423 025
Asistenti
Ing. Mgr. Ivan VLČEK
+421 960 423 347
Ostatní pracovníci
Ing. Ján OČKAY
+421 960 423 024
Janka ŠIDOVÁ
+421 960 423 019


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie