Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ďalší študent programu ERASMUS+ úspešne absolvoval pobyt na Katedre informatiky

Publikované 3. mája 2019 | Zobrazené 931x
1 / 1

V čase od 3. marca 2019 do 3. mája 2019 bol v rámci výmenného programu ERASMUS+ na Katedre informatiky prítomný kadet Nechifor Claudiu-Marian, ktorý študuje na Akadémií pozemných síl Nicolaja Balcesca (Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu") v meste Sibiu v Rumunsku.

Cieľom jeho pôsobenia na Katedre informatiky bolo vypracovanie jeho bakalárskej práce na tému "Cyber attacks in computer networks". Práca obsahovala ako teoretické poznatky z oblasti počítačových hrozieb, tak aj praktické testy realizované samotným študentom. Študent pri spracovávaní práce získal nové poznatky, ktoré využije pri obhajobe samotnej práce a ďalšom štúdiu.

- md -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie