Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Kurz CCNA má svojich ďalších absolventov

Publikované 18. júna 2018 | Zobrazené 1400x
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Vo štvrtok 14. júna 2018 bol ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí. Po ôsmich týždenných sústredeniach realizovaných približne v mesačných intervaloch, kurz úspešne absolvovalo 14 špecialistov z oblasti informačných a komunikačných technológií z útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu.

Kurzy uvedeného druhu sú realizované Katedrou informatiky AOS a sú poskytované v rámci globálneho vzdelávacieho programu sieťových akadémií NetAcad vytvoreného spoločnosťou Cisco Systems, Inc. Kurz prispieva k rozvíjaniu technologických schopností svojich účastníkov, z ktorých sa stávajú "architekti sieťovej ekonomiky" a sprístupňuje im progresívne technológie a medzinárodne kompatibilné vzdelávacie programy, podporujúce prepojenie sietí pre rozvoj ekonomiky lokálnych komunít.

- md -    - jo -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie