Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Študent programu ERASMUS+ na Katedre informatiky

Publikované 27. apríl 2018 | Zobrazené 715x
1 / 3
2 / 3
3 / 3

V čase od 3. marca 2018 do 5. mája 2018 bol v rámci výmenného programu ERASMUS+ na Katedre informatiky prítomný kadet Iuliano-Adrian ANTON, ktorý študujuje na Akadémií pozemných síl Nicolaja Balcesca (Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu") v meste Sibiu v Rumunsku.

Cieľom jeho pôsobenia na Katedre informatiky bolo vypracovanie jeho bakalárskej práce na tému "Vulnerabilities on computer networks". Práca nezahŕňala len teoretické poznatky z oblasti počítačovej bezpečnosti, ale hlavne praktické zručnosti v tejto oblasti pri práci na zariadeniach firmy CISCO. Študent pri spracovávaní práce potvrdil vedomosti a zručnosti získané počas študijného pobytu na AOS.

- md -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie