Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

"Smerovanie a prepínanie" v kurze CCNA

Publikované 9. júna 2016 | Zobrazené 1386x
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ďalší štvorsemestrový kurz CCNA (Certificated Cisco Network Academy) zameraný na Routing a Switching (smerovanie a prepínanie) organizovala Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl. Kurz trval od 9. 11. 2015 do 9. 6. 2016, konal sa pravidelne v jednom týždni v mesiaci v celkovej dobe 8 mesiacov. Absolvovalo ho 14 príslušníkov vojenských útvarov a zariadení OS SR. Odborný obsah kurzu v rozsahu 288 hodín obsiahol predmetnú skladbu, ktorá okrem iného zahŕňala základy sieťovej komunikácie, adresovanie v IP sieťach, základnú konfiguráciu smerovačov, statické smerovanie, smerovacie protokoly typu vektor vzdialenosti a typu stavu spoja, konfiguráciu prepínačov a virtuálnych sietí, základy bezdrôtových sietí (WLAN), WAN technológie a protokoly. Kurz sa orientoval aj na bezpečnostné otázky, a to v základoch sieťovej bezpečnosti, monitorovaní prevádzky a prvkov v sieti a informačnej bezpečnosti v LAN sieťach. Absolventi kurzu využijú získané poznatky pri riadení komunikačnej a informačnej infraštruktúry zložiek OS SR.

„Kurz vyžaduje samostatné vzdelávanie, ktoré môže odborne pokračovať štúdiom ďalšej problematiky na katedre informatiky, a to so zameraním na bezpečnosť, bezdrôtové siete, VoIP prenos hlasu, a pod.“, povedal učiteľ kurzu Ing. Miroslav Ďulík, PhD. Ďalšími učiteľmi v kurze boli Ing. Miloš Očkay, PhD. a mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD.

Osvedčenia o absolvovaní kurzu jeho účastníkom odovzdal prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., vedúci katedry informatiky, ktorý študentom zdôraznil: „Vaše vedomosti sú v tejto široko sofistikovanej problematike len na začiatku, záleží na každom z vás, ako sa budete ďalej v uvedenej oblasti vzdelávať“.

-hg-


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie