Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

FSTA 2016

Publikované 29. januára 2016 | Zobrazené 973x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

13. ročník medzinárodnej konferencie o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách – FSTA 2016 sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 25. - 29. 1. 2016 za účasti viac ako 85 odborníkov zo 14 krajín sveta (najvzdialenejší účastníci boli z Japonska a Brazílie). Akadémia ozbrojených síl je tradične, spolu s STU Bratislava a Európskou spoločnosťou pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT), organizátorom tejto konferencie, ktorej začiatky siahajú do roku 1992.

Člen programového výboru FSTA doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. z Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS), ktorý sa zaoberá matematickými modelmi v kvantových a mnohohodnotových logikách zdôraznil, že konferencia FSTA udržuje dobré renomé vo vedeckej komunite zaoberajúcej sa touto problematikou a ozrejmil, že aplikácie fuzzy množín majú široké použitie, napr. i v prístrojoch dennej potreby, používajú sa v procesoch rozhodovania, riadenia a regulácie, kde významným faktorom je neurčitosť.

Rokovanie konferencie otvorili rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. a prof. Javier Montero, PhD. z Madridskej univerzity (Španielsko), viceprezident IFSA (International Fuzzy Systems Association). Obidvaja popriali účastníkom získanie mnohých podnetov do ďalšej vedeckej práce.

Úvodná prednáška s témou „Kvalitatívne kapacity a variácie Sugenových integrálov“, ktorou na konferenciu prispel tím svetoznámych vedcov - prof. Didier Dubois, prof. Henry Prade a Agnés Rico z Univerzity P. Sabatiera z Toulouse (Francúzsko) a predniesol ju prof. Dubois, bola podnetnou pre diskusiu a vedecké úvahy.

Podujatie už niekoľko rokov otvára svoje vedecké fórum aj mladým doktorandom a okrem prednášok v pléne vytvára odborné sekcie, v ktorých má možnosť každý účastník prezentovať svoju prácu. Na 13. ročníku konferencie odznelo 7 prednášok v pléne a 40 vystúpení v odborných sekciách.

Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov.

-hg-


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie