Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

CISCO – VoIP telefónia

Publikované 24. októbra 2015 | Zobrazené 1329x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Už štvrtý rok sa konal na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl odborný kurz CISCO – VoIP telefónia (Voice over Internet Protocol). Tento štvrtý kurz sa uskutočnil v dňoch 21. - 29. septembra a 19. - 23. októbra 2015 v odborných učebniach katedry. Absolvovalo ho 10 príslušníkov rezortu obrany SR, a tak ako predchádzajúce analogické kurzy, sa orientoval na telefónne služby založené na platforme TCP/IP. Kurz viedli Ing. Miroslav Ďulík, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD., obaja z Katedry informatiky AOS.

„Ide o vysoko aktuálnu vzdelávaciu problematiku, nakoľko sa do vojenských podmienok a aj do AOS zavádza VoIP telefónia (založená na integrovaných počítačových sieťach)", - uviedol Ing. Ďulík.

Študenti to počas kurzu, ktorý obsiahol 80 vyučovacích hodín, nemali ľahké. V jeho priebehu boli viackrát testovaní z nadobudnutých odborných znalostí a na záver individuálne riešili praktickú úlohu.

Vzdelávací obsah kurzu orientovali učitelia na základy analógovej a IP telefónie, VoIP telefónne ústredne, prepájanie do infraštruktúry LAN a konfiguráciu prvkov infraštruktúry. V záverečnej časti bola problematika zameraná na určenie, možnosti, inštaláciu a konfiguráciu VoIP PBX radu CUCME (Cisco Unified Call Manager Express), CUCM (Cisco Unified Call Manager) a Asterisk. Pozornosť bola venovaná aj otázkam kvality služieb v sieťach VoIP, konfigurácii analógových rozhraní, signalizačným protokolom a bezpečnoti VoIP.

Na záver kurzu získali jeho absolventi certifikát CISCO VoIP.

- hg -    - mď -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie