Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Prémia Literárneho fondu SR putovala do AOS

Publikované 25. septembra 2014 | Zobrazené 5513x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelil na svojom zasadnutí 25. 6. 2014 „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013“ v kategórii prírodné a technické vedy doc. RNDr. Ferdinandovi Chovancovi, CSc., učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za dielo „Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia“. Prémiu si prevzal autor dňa 25. septembra 2014 v Zichyho paláci v Bratislave z rúk Mgr. Evy Sokolovej, námestníčky riaditeľa LF SR.

Ocenené dielo, hneď ako vzniklo, zaujalo. Jedným z prvých vedcov, ktorý sa ku knihe vyjadril, bol prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSC., riaditeľ Matematického ústavu SAV, ktorý povedal: “Kniha je napísaná sviežim moderným jazykom a je obohatením slovenskej matematickej literatúry v teórii kvantových štruktúr. Autor ju napísal tak, aby aj študent, či doktorand mohol lepšie pochopiť hlbokú štruktúru diferenčných posetov pomocou vhodne zvolených grafických metód.

Teória diferenčných posetov, ktorá je podstatou knihy, má stovky citácií a ohlasov. Už v roku 2008 získal autor prémiu Literárneho fondu SR za trojročný vedecký ohlas za odborné články z tejto oblasti.

- hg -    - mh -, - hg -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie