Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS

Publikované 14. novembra 2013 | Zobrazené 4989x
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ bola udelená prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc., vedúcemu Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Prof. Štulrajter bol ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko – výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania. Cenu si prevzal z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča dňa 14. novembra 2013.

Vedecká činnosť prof. Štulrajtera sa zaraďuje do oblasti teórie elektronických obvodov a systémov, aplikovanej elektroniky, číslicového spracovania signálov, tiež telekomunikačnej techniky a informatiky – spracovania obrazov a technických prostriedkov počítačov.

Výsledkom jeho vedecko-výskumnej práce je okrem iného udelenie 6 patentov, realizácia 4 integrovaných obvodov a 3 významné vedecké diela v oblasti spracovania obrazu.

Centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR

- hg -

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie