Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Sieťová akadémia Cisco už pre 3 rezorty

Publikované 11. apríla 2013 | Zobrazené 5630x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Príslušníci troch rezortov, a to Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Národného bezpečnostného úradu absolvovali štvorsemestrový špecializovaný kurz Cisco, sieťová akadémia CCNA (Cisco Certified Networking Associate), Exploration.

Kurzy programu Cisco realizuje od roku 2000 Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS).

Prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. odovzdal 11. apríla 2013 certifikáty 15 absolventom Cisco štúdia, ktoré trvalo od 10. 9. 2012, pričom uviedol: - "toto štúdium sa v oblasti komunikačných a informačných systémov vníma ako jedno z najdôležitejších a podporuje aj vzdelávanie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí“.

CCNA predstavuje prvú etapu štúdia, ktoré je zamerané na prípravu špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr. V ozbrojených silách SR je kurz akceptovaný pre kariérny postup profesionálnych vojakov v odbornosti KIS. Prispieva k rozvíjaniu technologických schopností svojich účastníkov, z ktorých sa stávajú „architekti sieťovej ekonomiky“ a sprístupňuje im progresívne technológie a medzinárodne kompatibilné vzdelávacie programy, podporujúce prepojenie sietí pre rozvoj ekonomiky lokálnych komunít.

Sieťový akademický program Cisco zahrnul sedem oblastí, a to základné pojmy počítačových sietí, výrobu počítačových prepojovacích káblov, budovanie LAN (lokálnych počítačových sietí) a WAN (rozsiahlych počítačových sietí), konfiguráciu smerovačov, prepínačov, administráciu siete a elektronické testy v anglickom jazyku.

Účastníci absolvovali formou prednášok, riadeného samoštúdia, cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácií nasledovné predmety: Základy sieťovej komunikácie, Adresovanie v IP sieťach, Základné konfigurácie a smerovania, Statické smerovanie, Smerovacie protokoly, Konfigurácia prepínačov a virtuálnych sietí, Základy bezdrôtových sietí (WAN), WAN – technológie a protokoly, Základy sieťovej bezpečnosti a prístupové zmeny, Adresovacie služby.

Tento Cisco kurz viedli Ing. Miroslav Ďulík, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD., ktorým za odborné prezentovanie AOS poďakoval prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc, vedúci Katedry informatiky AOS.

Na tento Cisco kurz (sieťová akadémia CCNA Exploration) nadväzuje druhá etapa ako nadstavba, ktorú predstavuje forma CCNP (Cisco Certified Network Professional).

- hg -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie