Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

IP telefónia

Publikované 15. júna 2012 | Zobrazené 4240x
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 14. - 18. mája 2012 a 11. – 15. júna 2012 uskutočnil odborný kurz zameraný na IP telefóniu. Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole IP.

Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov so základnými technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP, porozumieť fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední, naučiť sa ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami ISDN a klasickej telefónnej siete.

V nosnej časti kurzu sa realizovali základné konfigurácie Cisco VoIP telefónov. Učebný program kurzu obsiahol aj konfigurácie pokročilejších telefónnych služieb pre používateľov. Študenti sa naučili konfigurovať systém VoIP manuálne ale aj pomocou grafického rozhrania Cisco Configuration Professional.

Praktická časť predstavovala až 70% kurzu, kde si študenti overili svoje znalosti na reálnych konfiguráciách hlasových serverov, smerovačov a IP telefónov a tiež riešili návrh vytvárania číslovacích plánov a prepojenie analógového a digitálneho sveta telefónie.

V záverečnej časti kurzu bolo predstavené profesionálne riešenie pre veľké telefónne systémy (tisíce až desaťtisíce účastníkov) - Cisco Unified Communication Manager. V rámci virtuálneho prostredia VMware si mohol každý študent prakticky konfigurovať a overiť lokálnu telefónnu sieť založenú na uvedenom systéme. Súčasťou kurzu boli riešenia zabezpečenia kvality poskytovaných hlasových služieb a informačnej bezpečnosti systémov VoIP.

Kurz bol realizovaný Katedrou informatiky AOS. Vedúci katedry doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. ozrejmil: "...o tento kurz je eminentný záujem z OS SR vzhľadom na zavádzanie nových digitálnych technológií v oblasti hlasových služieb. Počet účastníkov kurzu je žiaľ limitovaný potrebným technologickým vybavením". Keďže kurz bol pomerne zložitý, jeho účastníci museli spĺňať vstupné požiadavky, jednou z nich bolo absolvovanie sieťovej akadémie CCNA. Kurz ukončilo 7 študentov z radov OS SR.

- hg -    - ki aos -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie