Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ďalší absolventi kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration

Publikované 19. apríla 2012 | Zobrazené 5649x
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

19. apríla 2012 bol za prítomnosti vedúceho katedry informatiky doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. a lektorov Cisco sieťovej akadémie doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD., Ing. Miroslava Ďulíka, PhD., Ing. Júliusa Barátha a Ing. Miloša Očkaya ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration. Kurz absolvovalo 15 účastníkov, ktorí sa v jednotýždňových sústredeniach takmer osem mesiacov od 5. septembra 2011 pripravovali v oblasti technológií počítačových sietí. Boli to zástupcovia útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR. V kurze sa pripravovali na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí.

Vzdelávanie v tejto oblasti ozrejmil vedúci katedry informatiky doc. Harakaľ: "Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika je do vzdelávacieho programu sieťových akadémií zapojená už od roku 2000. Ročne v programe CCNA pripraví 35 odborníkov pre GŠ a MO SR. Od roku 2009 pripravuje aj pracovníkov NBÚ. Štúdium ponúka dve etapy vzdelávania, ktoré sú ukončené certifikátmi. Absolvovanie prvej etapy (1.- 4. semester štúdia) umožňuje študentom získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Druhá etapa štúdia ( 5. až 8. semester) je ukončená certifikátom označovaným ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP). Prvá etapa štúdia zahŕňa v každom semestri cca 70 riadených hodín vrátane praktických cvičení, prezentácií, konzultácií, samoštúdia a obhajoby projektov. V dĺžke 4 semestrov je to 288 hodín. Každý semester je ukončený skúškou, ktorej úspešné zvládnutie je podmienkou pre pokračovanie v nasledujúcom semestri. Akousi nadstavbou tejto etapy CCNA je kurz počítačovej a sieťovej bezpečnosti, ktorý zahŕňa 120 hodín riadeného štúdia. Jeho účastníci si rozširujú vzdelanie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí a získavajú certifikát úrovne CCNA Security".

- hg -    - ds -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie