Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ocenenie od Microsoftu

Publikované 15. februára 2012 | Zobrazené 6253x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Akadémia ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši bola 15. februára 2012 na 9. ročníku konferencie "Microsoft pre školstvo", konanej v Martine, ocenená prestížnou cenou.

Generálny riaditeľ Microsoft Slovakia s. r. o. Ing. Peter Čerešník zdôraznil, že spolupráca Akadémie ozbrojených síl s Microsoftom umožňuje priniesť najvyššiu kvalitu a implementovať nové technológie do administratívnych a vzdelávacích procesov a života školy. V tejto súvislosti ocenil Katedru informatiky AOS za dlhodobú a úspešnú spoluprácu, za úsilie a energiu pri nasadzovaní technológií spoločnosti Microsoft do akademických procesov a výučby, do vzdelávania študentov a ich formovania, vyzdvihol jej nasadenie a zodpovedný prístup k pochopeniu technológií, ich zavedeniu a tým poskytovaniu najnovších poznatkov a produktov zo sveta vývoja softvéru.

K oceneniu AOS výraznou mierou prispel aj Ing. Július Baráth, PhD. z Katedry informatiky, ktorý vystúpil na konferencii s prednáškou "Keď vedomosti a (Microsoft) technológie skutočne pomáhajú, šetria čas, peniaze a umožňujú ľuďom rásť" a ktorému osobitným listom poďakoval gen. riaditeľ Microsoftu za rozvíjanie spoločných projektov a aktivít.

A čo predchádzalo oceneniu spresňuje doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., vedúci Katedry informatiky AOS: „Za ocenením je potrebné vidieť cieľavedomú a systematickú prácu ľudí na katedre informatiky. Za posledný rok sme implementovali viaceré technológie, ktoré viedli k vyššej efektivite využívania prostriedkov a úspore času. Nasadením technológie Microsoft System Center pre správu a údržbu rozsiahleho informačného prostredia sme dosiahli efektívny manažment IT prostredia. Z jedného konzolového miesta dokážeme realizovať správu serverov, klientov, hardvéru, softvéru a požadovaných IT služieb. Jednoducho povedané z jedného počítača pracovník môže konfigurovať a distribuovať aktualizácie a tiež inštalovať softvér pre požadované cieľové skupiny a počítače. Súčasťou správy je aj možnosť podrobnej inventarizácie softvéru a hardvéru. Druhou významnou aktivitou na katedre informatiky je migrácia IT štruktúry a služieb do dátového centra, ktoré je budované v rámci projektu z Európskej únie OPVaV-2008/5.1/02 - “Budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika“. Touto aktivitou sme dosiahli zníženie počtu serverov, spotreby energie a získali predovšetkým možnosť škálovania výpočtového výkonu.“

- hg -    PaedDr. Július Alcnauer, PhD.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie