Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Medzinárodná vedecká konferencia KiT 2011

Publikované 7. októbra 2011 | Zobrazené 5634x
1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

Medzinárodná vedecká konferencia Komunikačné a informačné technológie (KIT) sa koná každé dva roky. V dňoch 5. - 7. októbra 2011 sa v Tatranských Zruboch uskutočnil jej 6. ročník. Korene vzniku konferencie siahajú do roku 1999 a to, že sa naďalej úspešne rozvíja, vyplýva z transparentnej spolupráce jej organizátorov - Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS) a AFCEA Slovak Chapter (Slovenskou asociáciou dodávateľov a používateľov vojenských komunikačných a informačných systémov). Úspech konferencie vyplýva z prezentovania najnovších vedeckých problémov z oblasti komunikačných a informačných technológií a tiež z výmeny poznatkov vedecko-pedagogických pracovníkov s rezortom obrany a priemyslom. 6. ročníka KIT sa zúčastnilo 90 odborníkov z vysokých škôl, SAV, MO SR, GŠ OS SR, firiem a ústavov spolupracujúcich so silovými rezortmi. Účastníci pochádzali zo SR, ČR, Poľska, Rumunska, SRN a Belgicka.

"V súčasnosti sa prehlbujú požiadavky na bezpečné infokomunikačné systémy a poukazuje sa na význam sledovania kybernetických útokov na tieto systémy. Kybernetické útoky sa stávajú globálnym problémom, predstavujú už nielen ohrozenie priemyslu, ale aj národnej bezpečnosti. Preto sa 6. ročník tejto konferencie zameral nielen na oblasť teoretických základov, metód, prostriedkov a technológií v oblasti informačnej, počítačovej a komunikačnej bezpečnosti, ale predovšetkým na poskytovanie spoľahlivých a bezpečných služieb v uvedených systémoch", konštatoval vedúci Katedry informatiky AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.

Úvod konferencie predstavovala vyžiadaná prednáška akademika prof. Ing. Ivana Plandera, DrSc., vedeckej osobnosti v tejto problematike, ktorý sa zameral na "Vysokovýkonné výpočty vo vede založené na GPU (General Processing Unit)".

Na konferencii odznelo celkom 42 recenzovaných vedeckých príspevkov v oblastiach: informačné a komunikačné technológie v ozbrojených silách, informačné systémy a informačné procesy, informačné systémy a spracovanie dát, modelovanie a simulácie, spracovanie signálov, komunikačné technológie a systémy, počítačové siete a bezpečnosť.

Poverený rektor AOS doc. Ing. Pavel Nečas, PhD. ocenil aktuálnosť vedeckých tém a aj to, že nové poznatky sa implementujú do procesov vzdelávania a vedeckej činnosti vysokých škôl.

Tohto ročníka konferencie sa prvý raz zúčastnil prezident AFCEA Europe genmjr. v. v. Klaus-Peter Treche (SRN) a riaditeľ "Sekcie komunikačních a informačních systémů" - náčelník spojovacího vojska Armády ČR brig. generál Jan Kaše (ČR).

Súčasťou konferencie KIT 2011 bola aj výstava novej projekčnej a tlačiarenskej techniky (EPSON), prezentácia produktov zaoberajúcich sa bezpečnosťou dát a filmová projekcia o medzinárodnom vojenskom cvičení "Combined Endeavor 2011", v ktorej sa testovala interoperabilita nového taktického komunikačného systému a systému velenia a riadenia.

Z tejto medzinárodnej vedeckej konferencie - KIT 2011 bol vydaný zborník recenzovaných prác publikačne a aj na CD.

- hg -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie