Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration

Publikované 12. mája 2011 | Zobrazené 5054x
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Vo štvrtok 12. mája 2011 bol za prítomnosti prorektora pre vedu AOS doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí. Po ôsmich týždenných sústredeniach realizovaných približne v mesačných intervaloch, kurz úspešne absolvovalo 14 špecialistov z oblasti informačných a komunikačných technológií z útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu.

Kurzy uvedeného druhu sú realizované Katedrou informatiky AOS a sú poskytované v rámci globálneho vzdelávacieho programu sieťových akadémií NetAcad vytvoreného spoločnosťou Cisco Systems, Inc. V Ozbrojených silách SR je kurz akceptovaný pre kariérny postup profesionálnych vojakov v odbornosti komunikačné a informačné systémy. Prispieva k rozvíjaniu technologických schopností svojich účastníkov, z ktorých sa stávajú "architekti sieťovej ekonomiky" a sprístupňuje im progresívne technológie a medzinárodne kompatibilné vzdelávacie programy, podporujúce prepojenie sietí pre rozvoj ekonomiky lokálnych komunít.

doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.    - hg -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie