Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

Aké je dnes postavenie učiteľa?
Publikované 4. apríla 2007 | Zobrazené 4287x
Za významný prínos v oblasti vzdelávania, vedy a techniky v roku 2006 udelilo vedenie školy cenu rektora – „Veľkú pamätnú plaketu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“ ku Dňu učiteľov trom pedagógom. Prof. Dr.- Ing. Vladimírovi Kompišovi, CSc. (zástupca vedúceho katedry strojárstva), doc. RNDr. Ľubomírovi Dederovi, PhD. (docent katedry informatiky) a doc. Ing. Štefanovi Špirkovi, CSc. (docent katedry elektroniky), ako symbolické a morálne ocenenie ich úspechov v náročnej pedagogickej, či vedeckej práci.
Prvý jarný deň v znamení informačných technológií
Publikované 27. marca 2007 | Zobrazené 4562x
Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 21. marca 2007 pripravila v spolupráci s firmou Microsoft už po štvrtýkrát odborné stretnutie k najnovším informačným technológiám s názvom Microsoft Academic Roadshow. Priestory modernizovanej učebne 4109 AOS zaplnilo 96 študentov a príslušníkov vedecko-pedagogického zboru z troch univerzít v regióne Liptova.
Príprava na medzinárodnú súťaž Cisco Olymp 2007 vrcholí
Publikované 22. februára 2007 | Zobrazené 5035x
V dňoch 15. a 16. februára 2007 sa v Starej Lesnej uskutočnilo stretnutie redakčnej rady časopisu NetAcad newsletter a organizačného výboru medzinárodnej súťaže Cisco Olymp 2007. Obe aktivity spadajú do rámca programu NetAcad (pôvodný názov Cisco sieťový akademický program), ktorého cieľom je moderným spôsobom vyučovať problematiku počítačových sietí. Akadémia ozbrojených síl gen.
Univerzita tretieho veku - cesta za poznaním a sebarealizáciou seniorov
Publikované 16. januára 2007 | Zobrazené 4391x
V zimnom semestri školského roka 2006/2007 prebehlo na katedre informatiky, v rámci Univerzity tretieho veku, vyučovanie seniorov v oblasti informačných technológií so zameraním na všeobecné zásady práce s operačným systémom MS Windows a využitie produktov kancelárskeho balíka MS Office - MS Word, MS Excel a MS Power Point. Semester absolvovalo 26 seniorov, ktorých spojila snaha o získanie vedomostí práve z oblasti informačných technológií.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie