Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

Naučili sa viac
Publikované 2. októbra 2007 | Zobrazené 5299x
„Používam Outlook dennodenne. Nielen ako e-mailovú poštu, ale aj pri plánovaní a vyhodnocovaní úloh, jednoducho potrebujem sa naučiť poriadne využívať všetky jeho súčasti,“ zdôvodnila svoju účasť na krátkodobom odbornom kurze Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl MS Office Outlook 2003 v týždni od 24. septembra 2007 Zuzana Leitnerová. Práve základy práce a využívanie základných funkcií tohto užívateľského programu bolo cieľom prvej časti kurzu.
Informatici v Brne na medzinárodných konferenciách ITTE 2007, CATE 2007 a SPI 2007
Publikované 14. mája 2007 | Zobrazené 4916x
V dňoch 2. až 3. mája 2007 počas medzinárodnej výstavy IDEB 2007 v Brne sa uskutočnil rad významných medzinárodných konferencií zameraných na problematiku obrannej a bezpečnostnej techniky. Informatici z AOS využili bohatý program a aktívne sa zúčastnili v priebehu 2 dní na troch konferenciách - ITTE 2007, CATE 2007 a SPI 2007. Hlavnou prioritou informatikov v Brne bol 9. ročník medzinárodnej konferencie o informačných a komunikačných technológiách ITTE 2007. Tento ročník konferencie ITTE sa uskutočnil v rámci 11. medzinárodnej konferencie spojovacieho vojska Armády Českej republiky a bol venovaný problematike “Komunikace v prostředí NEC“.
Aké je dnes postavenie učiteľa?
Publikované 4. apríla 2007 | Zobrazené 4858x
Za významný prínos v oblasti vzdelávania, vedy a techniky v roku 2006 udelilo vedenie školy cenu rektora – „Veľkú pamätnú plaketu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“ ku Dňu učiteľov trom pedagógom. Prof. Dr.- Ing. Vladimírovi Kompišovi, CSc. (zástupca vedúceho katedry strojárstva), doc. RNDr. Ľubomírovi Dederovi, PhD. (docent katedry informatiky) a doc. Ing. Štefanovi Špirkovi, CSc. (docent katedry elektroniky), ako symbolické a morálne ocenenie ich úspechov v náročnej pedagogickej, či vedeckej práci.
Prvý jarný deň v znamení informačných technológií
Publikované 27. marca 2007 | Zobrazené 5083x
Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 21. marca 2007 pripravila v spolupráci s firmou Microsoft už po štvrtýkrát odborné stretnutie k najnovším informačným technológiám s názvom Microsoft Academic Roadshow. Priestory modernizovanej učebne 4109 AOS zaplnilo 96 študentov a príslušníkov vedecko-pedagogického zboru z troch univerzít v regióne Liptova.
Príprava na medzinárodnú súťaž Cisco Olymp 2007 vrcholí
Publikované 22. februára 2007 | Zobrazené 5597x
V dňoch 15. a 16. februára 2007 sa v Starej Lesnej uskutočnilo stretnutie redakčnej rady časopisu NetAcad newsletter a organizačného výboru medzinárodnej súťaže Cisco Olymp 2007. Obe aktivity spadajú do rámca programu NetAcad (pôvodný názov Cisco sieťový akademický program), ktorého cieľom je moderným spôsobom vyučovať problematiku počítačových sietí. Akadémia ozbrojených síl gen.
Univerzita tretieho veku - cesta za poznaním a sebarealizáciou seniorov
Publikované 16. januára 2007 | Zobrazené 4867x
V zimnom semestri školského roka 2006/2007 prebehlo na katedre informatiky, v rámci Univerzity tretieho veku, vyučovanie seniorov v oblasti informačných technológií so zameraním na všeobecné zásady práce s operačným systémom MS Windows a využitie produktov kancelárskeho balíka MS Office - MS Word, MS Excel a MS Power Point. Semester absolvovalo 26 seniorov, ktorých spojila snaha o získanie vedomostí práve z oblasti informačných technológií.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie