Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

CISCO sieťová akadémia na katedre informatiky
Publikované 15. januára 2015 | Zobrazené 5522x
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl takmer vždy nájdete študentov „CISCO“. Aj teraz, v januári tu beží 2. semester tohto vzdelávania, ktorý vedú učitelia mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD. Tento cyklus CISCO sieťovej akadémie (CCNA - Cisco Certified Network Associate) Exploration začal v novembri 2014 a potrvá do júna 2015 (obsahuje 4 semestre, t.
Ocenenie NATO - STO 2014
Publikované 24. októbra 2014 | Zobrazené 6330x
Ocenenie roku 2014 NATO - STO (Science and Technology Organisation´s), najväčšej NATO organizácie pre obranné vedy a technológie, za dosiahnuté vedecké výsledky The Scientific Achievement Award bolo udelené Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za jeho významné prispenie k realizácii rozsiahleho kooperatívneho výskumu v oblasti Agility velenia a riadenia C2, a to v období r. 2009-2013. Ing. Júliusovi Baráthovi udelil NATO - STO 2014 Scientific Achievement Award ocenenie za jeho úspešnú činnosť v SAS-085, kde spolu s technickou skupinou dosiahli tri hlavné ciele NATO vytvorením konceptuálneho modelu, ktorý definuje Agilitu a C2 Agilitu, poskytuje spôsob ich vyčíslenia a indikátory, umožňujúce NATO zamerať sa na zlepšenie v oboch oblastiach.
Ocenenie z AFCEA International
Publikované 16. októbra 2014 | Zobrazené 4833x
Nadnárodná Asociácia dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov – AFCEA International jedenkrát ročne hodnotí v medzinárodnom meradle aktivity regionálnych pobočiek, študentských klubov, ale aj jednotlivcov. V tomto roku - 2014 bolo na júnovom sympóziu ku kybernetickej bezpečnosti v Baltimore (USA) udelené ocenenie - „Medal of Merit“ prorektorovi pre vedu Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Marcelovi Harakaľovi, PhD.
Prémia Literárneho fondu SR putovala do AOS
Publikované 25. septembra 2014 | Zobrazené 5888x
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelil na svojom zasadnutí 25. 6. 2014 „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013“ v kategórii prírodné a technické vedy doc. RNDr. Ferdinandovi Chovancovi, CSc., učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za dielo „Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia“.
Ďalší kurz CCNA ukončený
Publikované 12. júna 2014 | Zobrazené 4864x
Štvorsemestrový kurz CCNA (Cisco Certified Network Associate) v novej verzii č. 5 bol ukončený na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Trval od novembra 2013 do júna 2014. „Tematicky kurz vychádzal z predchádzajúcich verzií, z pohľadu administrátora bol aktualizovaný o nové požiadavky v oblasti informačnej bezpečnosti a manažmentu sietí“, uviedol Ing. Miroslav Ďulík, PhD.
Ukončenie kurzu sieťovej bezpečnosti
Publikované 17. apríla 2014 | Zobrazené 4917x
V čase od 3. februára do 17. apríla 2014 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl uskutočnil pod vedením Ing. Júliusa Barátha, PhD. a doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD. kurz sieťovej bezpečnosti podľa učebných osnov projektu Cisco sieťovej akadémie. Kurzu sa zúčastnili šiesti príslušníci OS SR a po záverečnom teoretickom a praktickom preskúšaní boli úspešným absolventom odovzdané certifikáty.
Kurz C2-SYS-TS
Publikované 11. apríla 2014 | Zobrazené 5313x
V priestoroch Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 7. - 11. apríla 2014 uskutočnilo základné školenie užívateľov C2-SYS-TS. Cieľom školenia bolo zabezpečiť prípravu personálu na automatizovaný výkon funkcií v štruktúre štábu prostredníctvom nástrojov C2. „Systém C2-SYS–TS je základným stavebným prvkom systému velenia a riadenia (Command and Control – C2) Pozemných síl OS SR na taktickej úrovni.
12. medzinárodná konferencia FSTA 2014
Publikované 31. januára 2014 | Zobrazené 4684x
V dňoch 27. až 31. januára 2014 sa v priestoroch hotela Máj v Liptovskom Jáne uskutočnila 12. medzinárodná konferencia o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách - FSTA 2014. Jej usporiadateľmi boli Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Európska spoločnosť pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT).
Matematici si pripomenuli výročie a uvítali novú monografiu
Publikované 21. novembra 2013 | Zobrazené 6271x
40 rokov existencie vysokoškolskej matematiky na Liptove a 30. výročie vzniku samostatnej katedry matematiky si 21. novembra 2013 pripomenuli na spomienkovom a prezentačnom podujatí súčasní i bývalí učitelia matematiky, ktorí pôsobili vo vysokom vojenskom školstve. Jeho začiatky sú spojené s prvou vysokoškolskou inštitúciou – Vysokou vojenskou technickou školou (VVTŠ) zriadenou v Liptovskom Mikuláši (1973).
Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS
Publikované 14. novembra 2013 | Zobrazené 5725x
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ bola udelená prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc., vedúcemu Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Prof. Štulrajter bol ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko – výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie