Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

Ocenenie z AFCEA International
Publikované 16. októbra 2014 | Zobrazené 4237x
Nadnárodná Asociácia dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov – AFCEA International jedenkrát ročne hodnotí v medzinárodnom meradle aktivity regionálnych pobočiek, študentských klubov, ale aj jednotlivcov. V tomto roku - 2014 bolo na júnovom sympóziu ku kybernetickej bezpečnosti v Baltimore (USA) udelené ocenenie - „Medal of Merit“ prorektorovi pre vedu Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Marcelovi Harakaľovi, PhD.
Prémia Literárneho fondu SR putovala do AOS
Publikované 25. septembra 2014 | Zobrazené 5302x
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelil na svojom zasadnutí 25. 6. 2014 „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013“ v kategórii prírodné a technické vedy doc. RNDr. Ferdinandovi Chovancovi, CSc., učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za dielo „Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia“.
Ďalší kurz CCNA ukončený
Publikované 12. júna 2014 | Zobrazené 4409x
Štvorsemestrový kurz CCNA (Cisco Certified Network Associate) v novej verzii č. 5 bol ukončený na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Trval od novembra 2013 do júna 2014. „Tematicky kurz vychádzal z predchádzajúcich verzií, z pohľadu administrátora bol aktualizovaný o nové požiadavky v oblasti informačnej bezpečnosti a manažmentu sietí“, uviedol Ing. Miroslav Ďulík, PhD.
Ukončenie kurzu sieťovej bezpečnosti
Publikované 17. apríla 2014 | Zobrazené 4464x
V čase od 3. februára do 17. apríla 2014 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl uskutočnil pod vedením Ing. Júliusa Barátha, PhD. a doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD. kurz sieťovej bezpečnosti podľa učebných osnov projektu Cisco sieťovej akadémie. Kurzu sa zúčastnili šiesti príslušníci OS SR a po záverečnom teoretickom a praktickom preskúšaní boli úspešným absolventom odovzdané certifikáty.
Kurz C2-SYS-TS
Publikované 11. apríla 2014 | Zobrazené 4607x
V priestoroch Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 7. - 11. apríla 2014 uskutočnilo základné školenie užívateľov C2-SYS-TS. Cieľom školenia bolo zabezpečiť prípravu personálu na automatizovaný výkon funkcií v štruktúre štábu prostredníctvom nástrojov C2. „Systém C2-SYS–TS je základným stavebným prvkom systému velenia a riadenia (Command and Control – C2) Pozemných síl OS SR na taktickej úrovni.
12. medzinárodná konferencia FSTA 2014
Publikované 31. januára 2014 | Zobrazené 4185x
V dňoch 27. až 31. januára 2014 sa v priestoroch hotela Máj v Liptovskom Jáne uskutočnila 12. medzinárodná konferencia o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách - FSTA 2014. Jej usporiadateľmi boli Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Európska spoločnosť pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT).
Matematici si pripomenuli výročie a uvítali novú monografiu
Publikované 21. novembra 2013 | Zobrazené 5579x
40 rokov existencie vysokoškolskej matematiky na Liptove a 30. výročie vzniku samostatnej katedry matematiky si 21. novembra 2013 pripomenuli na spomienkovom a prezentačnom podujatí súčasní i bývalí učitelia matematiky, ktorí pôsobili vo vysokom vojenskom školstve. Jeho začiatky sú spojené s prvou vysokoškolskou inštitúciou – Vysokou vojenskou technickou školou (VVTŠ) zriadenou v Liptovskom Mikuláši (1973).
Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS
Publikované 14. novembra 2013 | Zobrazené 4988x
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ bola udelená prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc., vedúcemu Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Prof. Štulrajter bol ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko – výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania.
VoIP telefónia
Publikované 18. októbra 2013 | Zobrazené 4982x
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 16. - 20. septembra 2013 a 14. – 18. októbra 2013 uskutočnil odborný kurz zameraný na VoIP telefóniu (Voice over Internet Protocol). Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole TCP/IP. V AOS išlo v poradí o 2. kurz tohto zamerania (prvý bol v roku 2012).
Študentský klub AFCEA
Publikované 15. apríla 2013 | Zobrazené 4779x
V Akadémii ozbrojených síl bol 15. apríla 2013 založený študentský klub AFCEA Slovak Student Chapter ako prvý v SR. AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) International ako i jej slovenská pobočka AFCEA Slovak Chapter, sa zaoberajú problematikou skúmania, vzdelávania a využívania informačných a komunikačných technológií v oblasti spravodajstva, bezpečnosti a obrany štátu.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie