Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

CISCO – VoIP telefónia
Publikované 24. októbra 2015 | Zobrazené 1253x
Už štvrtý rok sa konal na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl odborný kurz CISCO – VoIP telefónia (Voice over Internet Protocol). Tento štvrtý kurz sa uskutočnil v dňoch 21. - 29. septembra a 19. - 23. októbra 2015 v odborných učebniach katedry. Absolvovalo ho 10 príslušníkov rezortu obrany SR, a tak ako predchádzajúce analogické kurzy, sa orientoval na telefónne služby založené na platforme TCP/IP.
Vedecká konferencia o komunikačných a informačných technológiách
Publikované 19. októbra 2015 | Zobrazené 1219x
Každý druhý rok sa koná medzinárodná vedecká konferencia „Komunikačné a informačné technológie“ (KIT). 8. ročník tejto konferencie už tradične organizovala Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl v spolupráci s AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association), a to v dňoch 14. - 16. októbra 2015 v Tatranských Zruboch. Zúčastnilo sa jej približne 60 odborníkov z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovenska, zastúpené boli vysoké školy, výskumné ústavy, špecializované pracoviská ozbrojených síl a renomované firmy dodávajúce komplexné riešenia v oblasti KIT.
Ocenenie Literárneho fondu opäť smerovalo do AOS
Publikované 24. septembra 2015 | Zobrazené 1387x
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 25. 6. 2015 udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014. V kategórii prírodné a technické vedy si prémiu za dielo „Počítačové jazyky a ich spracovanie“ prevzal 24. 9. 2015 v Zichyho paláci v Bratislave doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
Majstrovstvá OS SR v tenise
Publikované 23. júna 2015 | Zobrazené 1230x
Na Majstrovstvách Ozbrojených síl SR v tenise, ktoré sa konali v polovici júna v Nitre, úspešne reprezentoval Akadémiu ozbrojených síl mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD. Súťažilo sa bez rozdelenia do kategórií v dvoch skupinách. 12 účastníkov majstrovstiev hralo zápasy každý s každým. Do semifinálových bojov postúpili z každej skupiny dvaja najlepší. Vo svojej skupine Michal Turčaník zvíťazil nad štyrmi súpermi, prehral iba s víťazom skupiny a do semifinále sa prebojoval z výbornej druhej pozície.
Ďalší kurz CCNA má svojich absolventov
Publikované 23. júna 2015 | Zobrazené 1593x
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl bol ukončený ďalší štvorsemestrálny kurz CCNA - Cisco Certified Network Associate, verzie č.5. Kurz trval od novembra 2014 do júna 2015 a obsiahol 10 lekcií. (Jeden semester trval dva týždne a predstavoval 72 hodín s teóriou, praktickými cvičeniami a hodnotiacimi testami). Finálny test semestra musel študent splniť na 80%.
Kurz C2-SYS-TS
Publikované 21. apríla 2015 | Zobrazené 1155x
V priestoroch Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 13. - 17. apríla 2015 uskutočnilo ďalšie základné školenie užívateľov C2-SYS-TS. Cieľom školenia bolo zabezpečiť prípravu personálu na automatizovaný výkon funkcií v štruktúre štábu prostredníctvom nástrojov C2. „Systém C2-SYS-TS je základným stavebným prvkom systému velenia a riadenia (Command and Control – C2) Pozemných síl OS SR na taktickej úrovni.
Parciálna rekonfigurácia číslicových systémov
Publikované 8. apríla 2015 | Zobrazené 1057x
V Akadémii ozbrojených síl vychádza v apríli 2015 monografia autora mjr. Ing. Michala Turčaníka, PhD., učiteľa katedry informatiky. Je zameraná na výskum a vývoj dynamicky rekonfigurovateľných číslicových systémov na báze programovateľných obvodov FPGA (poľom programovateľné hradlové polia) a CPLD (programovateľné logické zariadenia), ktoré umožňujú meniť požadovanú funkciu zariadenia (a teda i vnútornú štruktúru) podľa aktuálnych potrieb príslušnej aplikácie.
Počítačové jazyky a ich spracovanie
Publikované 22. januára 2015 | Zobrazené 4744x
V prvých dňoch roku 2015 vyšla vysokoškolská učebnica „Počítačové jazyky a ich spracovanie“. Jej autorom je doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., učiteľ Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl. Je určená pedagógom, študentom a odborníkom, ktorí sa zaoberajú nielen programovacími jazykmi a ich kompilátormi, ale aj inými počítačovými jazykmi v oblasti softvérového a počítačového inžinierstva, interoperability či kybernetickej bezpečnosti.
CISCO sieťová akadémia na katedre informatiky
Publikované 15. januára 2015 | Zobrazené 5036x
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl takmer vždy nájdete študentov „CISCO“. Aj teraz, v januári tu beží 2. semester tohto vzdelávania, ktorý vedú učitelia mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD. Tento cyklus CISCO sieťovej akadémie (CCNA - Cisco Certified Network Associate) Exploration začal v novembri 2014 a potrvá do júna 2015 (obsahuje 4 semestre, t.
Ocenenie NATO - STO 2014
Publikované 24. októbra 2014 | Zobrazené 5221x
Ocenenie roku 2014 NATO - STO (Science and Technology Organisation´s), najväčšej NATO organizácie pre obranné vedy a technológie, za dosiahnuté vedecké výsledky The Scientific Achievement Award bolo udelené Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za jeho významné prispenie k realizácii rozsiahleho kooperatívneho výskumu v oblasti Agility velenia a riadenia C2, a to v období r. 2009-2013. Ing. Júliusovi Baráthovi udelil NATO - STO 2014 Scientific Achievement Award ocenenie za jeho úspešnú činnosť v SAS-085, kde spolu s technickou skupinou dosiahli tri hlavné ciele NATO vytvorením konceptuálneho modelu, ktorý definuje Agilitu a C2 Agilitu, poskytuje spôsob ich vyčíslenia a indikátory, umožňujúce NATO zamerať sa na zlepšenie v oboch oblastiach.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie