Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

Séria prednášok v rámci Panelu STO IST
Publikované 25. apríla 2018 | Zobrazené 678x
Sériu odborných prednášok s aktuálnou tematikou „Cyber Security Science and Engineering“ pripravila Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl v dňoch 24.-25. apríla 2018. Je to aktivita v rámci Panelu informačných systémov a technológií STO IST, ktorú realizoval tím prednášateľov, vedených plk. Dr. Nikolajom Stoianovom z Bulharska. Séria prednášok mala za cieľ prezentovať znalosti z oblasti kybernetickej obrany ako vednej disciplíny pre vedeckých a pedagogických pracovníkov, študentov a používateľov IKT nielen z AOS.
Navštívili sme ZaSKIS
Publikované 24. apríla 2018 | Zobrazené 1257x
23. apríla 2018 niekoľko príslušníkov pedagogického zboru katedry informatiky a katedry elektroniky spolu so študentmi druhého a tretieho ročníka VSIS a dvomi tretiakmi skupiny EZS vykonali návštevu Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS) v Trenčíne. Na úvod návštevy delegáciu AOS privítal veliteľ základne plk. Ing. Peter SCHVARCBACHER, ktorý zároveň predstavil základňu, oboznámil s jej históriou, miestom v Ozbrojených silách SR, štruktúrou a hlavnými úlohami základne.
Prvý docent v študijnom odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy
Publikované 30. marca 2018 | Zobrazené 937x
Akadémia ozbrojených síl (AOS) získala v roku 2017 rozhodnutím MŠ VVaŠ SR právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy. Prvé habilitačné konanie v tomto odbore sa na AOS uskutočnilo 8. marca 2018. V tento deň sa v Sieni vedeckej rady akadémie uskutočnila verejná habilitačná prednáška mjr. Ing. Michala Turčaníka, PhD.
Deň učiteľov
Publikované 28. marca 2018 | Zobrazené 696x
Slávnostným zhromaždením 28. 3. 2018 v aule si pripomenuli príslušníci Akadémie ozbrojených síl (AOS) Deň učiteľov a narodenie svetového velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského. Doc. Ing. Peter Spilý, PhD., prorektor pre vzdelávanie AOS uviedol, že v tento deň si viac ako inokedy uvedomujeme prácu pedagógov, vychovávateľov, veliteľov, pedagogických pracovníkov, že toto povolanie je poslaním a musí sa vykonávať s rešpektom.
FSTA 2018
Publikované 3. februára 2018 | Zobrazené 965x
14. konferencia o fuzzy množinách a ich aplikáciách - "FSTA 2018" sa uskutočnila v Liptovskom Jáne, v hoteli Máj v dňoch 28. 1. - 2. 2. 2018. Jej hlavnými usporiadateľmi boli Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU Bratislava, Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Európska spoločnosť pre fuzzy logiku a technológie (EUSFLAT).
Komunikačné a informačné technológie
Publikované 4. októbra 2017 | Zobrazené 666x
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Komunikačné a informačné technológie - KIT (Communication and Information Technologies) organizovala Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS) a Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) pobočka Liptovský Mikuláš v dňoch 4. - 6. októbra 2017. Tradične sa konala v Tatranských Zruboch a zúčastnilo sa jej 62 odborníkov z ČR, Poľska, Bulharska, SRN, Lotyšska a Slovenska.
Ukončenie kurzu Cisco CCNA
Publikované 15. júna 2017 | Zobrazené 625x
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl bol 15. júna 2017 ukončený štvorsemestrový kurz Cisco – CCNA (Certificated Cisco Network Academy). Absolvovalo ho 15 príslušníkov z útvarov a zariadení OS SR. „Cisco CCNA sa koná pravidelne, katedra sa snaží riešiť potreby OS SR na doplňovanie odborníkov pre informačné a komunikačné systémy“, povedal učiteľ kurzu Ing. Miroslav Ďulík st.
"Smerovanie a prepínanie" v kurze CCNA
Publikované 9. júna 2016 | Zobrazené 1285x
Ďalší štvorsemestrový kurz CCNA (Certificated Cisco Network Academy) zameraný na Routing a Switching (smerovanie a prepínanie) organizovala Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl. Kurz trval od 9. 11. 2015 do 9. 6. 2016, konal sa pravidelne v jednom týždni v mesiaci v celkovej dobe 8 mesiacov. Absolvovalo ho 14 príslušníkov vojenských útvarov a zariadení OS SR.
Microsoft pre školstvo
Publikované 6. apríla 2016 | Zobrazené 1050x
V dňoch 5. - 6. apríla 2016 sa v Žiline konal 13. ročník konferencie „Microsoft pre školstvo“. Na konferencii sa zúčastnili pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl a odovzdávali si skúsenosti z využívania inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. V programe konferencie boli prezentované nástroje, prístupy a riešenia spoločnosti Microsoft, vhodné pre implementáciu v školskom prostredí a skúsenosti s ich nasadzovaním a používaním v rôznych stupňoch a odboroch vzdelávania.
FSTA 2016
Publikované 29. januára 2016 | Zobrazené 896x
13. ročník medzinárodnej konferencie o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách – FSTA 2016 sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 25. - 29. 1. 2016 za účasti viac ako 85 odborníkov zo 14 krajín sveta (najvzdialenejší účastníci boli z Japonska a Brazílie). Akadémia ozbrojených síl je tradične, spolu s STU Bratislava a Európskou spoločnosťou pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT), organizátorom tejto konferencie, ktorej začiatky siahajú do roku 1992. Člen programového výboru FSTA doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. z Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS), ktorý sa zaoberá matematickými modelmi v kvantových a mnohohodnotových logikách zdôraznil, že konferencia FSTA udržuje dobré renomé vo vedeckej komunite zaoberajúcej sa touto problematikou a ozrejmil, že aplikácie fuzzy množín majú široké použitie, napr. i v prístrojoch dennej potreby, používajú sa v procesoch rozhodovania, riadenia a regulácie, kde významným faktorom je neurčitosť.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie