Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Konferencie

KIT

Komunikačné a informačné technológie
(Communication and Information Technologies)


Prezentácia nových sofistikovaných technológií a výsledkov teoretického ako aj aplikovaného výskumu v oblasti komunikačných a informačných technológií. Cieľom konferencie sú odborné diskusie a plenárne zasadnutia o komunikačných a informačných technológiách a ich využitie vo výskume, odbornej príprave a vzdelávaní so zameraním na vojenské aplikácie.

FSTA

Fuzzy množiny a ich aplikácie
(Fuzzy Set Theory and Applications)

Od svojho vzniku, v roku 1992, má konferencia FSTA (Fuzzy Sets Theory and Application) o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách ambíciu stáť pri rozvoji matematických základov teórie fuzzy množín a príbuzných oblastí, vrátane ich aplikácií. Plenárne prednášky i odborné referáty spájajú vedeckých a výskumných pracovníkov z oblasti fuzzy logiky, teórie agregátorov, neurónových sietí, genetických algoritmov, kvantových štruktúr, teórie miery a prinášajú významné vedecké výsledky s výraznými výstupmi v technickej praxi.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie