Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Projekty

V oblasti vedy a výskumu sa Katedra informatiky podieľa na projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií a algebraických (kvantových a fuzzy) štruktúr. V oblasti vzdelávania, ako aj vedy a výskumu Katedra informatiky spolupracuje s ostatnými slovenský vysokými školami a Univerzitou obrany v Brne. Katedra informatiky zohráva dôležitú úlohu v procese implementácie informačných systémov v podmienkach Akadémie ozbrojených síl ako aj informačných systémov u iných súčastí DoD.
V súčasnej dobe sa Katedra informatiky podieľa na nasledujúcich výskumných projektoch:
Monitorovanie, detekcia, identifikácia a analýza bezpečnostných ohrození kybernetickej bezpečnosti nástrojmi LAVIBO
Obdobie riešenia: 2019 - 2020
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: Ing. Miloš OČKAY, PhD.
Stručný popis: Hlavným cieľom projektu je preskúmať, opísať, vytvoriť a overiť aplikačné možnosti prostredníctvom nástrojov LAVIBO (Laboratórium analýzy, vyhľadávania a identifikácie bezpečnostných ohrození) v oblasti kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na tvorbu metód a postupov s praktickým overením monitorovania, detekcie, identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v lokálnom a sieťovom prostredí.
Počítačové jazyky vo velení a riadení
Obdobie riešenia: 2018 - 2019
Zadávateľ: MO SR
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Ľubomír DEDERA, PhD.
Stručný popis: Hlavným cieľom projektu je analýza možností využitia počítačových jazykov v oblasti velenia a riadenia. V rámci projektu sa taktiež predpokladá realizácia pôvodného vedeckého výskumu v oblasti existujúcich prístupov, štandardov, metód a oblastí využitia počítačových jazykov v oblasti systémov velenia a riadenia. resp. simulačných systémov a návrh metodiky pre OS SR pre ich zavedenie do praxe.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie