Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Palo Alto Networks Cybersecurity Academy

V roku 2019 bola na Katedre informatiky AOS v Liptovskom Mikuláši zriadená Palo Alto Networks Cybersecurity akadémia, pričom jej činnosť odborne i personálne pokrývajú zamestnanci Katedry informatiky. Palo Alto Networks Cybersecurity akadémia v súčasnej dobe poskytuje kurzy v akademickom programe:
  • Cybersecurity Foundation (15 hodín),
  • Cybersecurity Gateway (45 hodín),
  • Cybersecurity Essentials (45 hodín),
  • Cybersecurity Infrastructure Configuration (45 hodín),
  • Cybersecurity Prevention & Countermeasures (45 hodín).
Palo Alto Networks Cybersecurity akadémia je špecifická tým, že v rámci akademického programu pripravuje a školí vojenských profesionálov z jednotiek Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu ako súčasť ich ďalšieho odborného rastu a zabezpečenia plnenia úloh v oblasti sieťovej bezpečnosti v celom rezorte Ministerstva obrany SR.
Informácie o kurzoch Palo Alto Networks Cybersecurity akadémie organizovaných na Akadémii ozbrojených síl môžete získať na mailových adresách Jozef.Stulrajter@aos.sk, Julius.Barath@aos.sk alebo KOK@aos.sk. Ďalšie dôležité informácie nájdete na oficiálnych stránkach Palo Alto Networks Cybersecurity akadémie .


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie