Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

CISCO NetAcad

Regionálna akadémia programu NetAcad pri AOS v Liptovskom Mikuláši spolu s lokálnou akadémiou začala svoje účinkovanie v novembri 2000, pričom jej činnosť odborne i personálne pokrývajú zamestnanci Katedry informatiky. Sieťová akadémia v súčasnej dobe poskytuje kurzy v programoch CCNA Exploration, CCNA Voice a CCNA Security.
Akadémia je špecifická tým, že v programe NetAcad pripravuje kadetov s vojenským zameraním a vojenských profesionálov ako súčasť ich ďalšieho odborného rastu, pričom obe kategórie sú priamo umiestňované v rezorte Ozbrojených síl SR.
Výučba v rámci programu NetAcad je poskytovaná v nasledujúcich formách vzdelávania:
  • Štandardné bakalárske štúdium. V tomto prípade je kurikulum CCNA Exploration čiastočne integrované do predmetov Siete a služby a Projektovanie a budovanie počítačových sietí študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy.
  • Vstupný odborný dôstojnícky kurz pre vojenské odbornosti zamerané na informačné a komunikačné technológie. V tomto prípade sú 4 (prípadne 2) semestre CCNA Exploration integrálnou súčasťou zmieneného kurzu.
  • Celoživotné vzdelávanie. V tomto prípade akadémia organizuje kurzy CCNA Exploration, CCNA Voice a CCNA Security pre špecialistov z jednotiek Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu. Výučba každého semestra je organizovaná formou dvoch (v prípade CCNA Security troch) týždenných sústredení.
Informácie o kurzoch CCNA organizovaných na Akadémii ozbrojených síl môžete získať na mailových adresách Jozef.Stulrajter@aos.sk, Julius.Barath@aos.sk alebo KOK@aos.sk. Ďalšie dôležité informácie o Sieťovom akademickom programe Cisco NetAcad nájdete na oficiálnych stránkach sieťovej akadémie .


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie