NEDÁVNE UDALOSTI
2. decembra 2022 | 3x
V dňoch 29-30.11.2022 organizovala spoločnosť Microsoft konferenciu „Univerzity univerzitám“, ktorej obsahom boli ukážky implementácie inovatívnych riešení na českých a slovenských univerzitách. Konferencie sa za Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika zúčastnili doc. Ing. Július Baráth, PhD. a npor. Mgr. Matúš Pangrác. Program bol rozdelený do štyroch blokov, ktoré sa venovali zálohovaniu dát, dátovým skladom, rozšírenej realite vo výučbe, hybridnej výučbe ale aj kybernetickej bezpečnosti na univerzitách. Konferencia svojim obsahom a sprievodnými akciami prispela k výmene skúseností medzi spoločnosťou Microsoft a univerzitami, ako aj univerzitami navzájom.
7. novembra 2022 | 30x
V rámci týždňa vedy v Akadémii Ozbrojených Síl gen. Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA organizovaného v 45. kalendárnom týždni, patril jeden deň (7. 11. 2022) spoločne katedre informatiky a katedre elektroniky. Katedra informatiky svojim návštevníkom tradične priblížila rozsah výskumnej a vedeckej činnosti v prebiehajúcich projektoch, boli odprezentované možnosti videokonferenčného zariadenia vo vedeckej a vzdelávacej oblasti a záujemci si mohli prezrieť priestory a vybavenie učební pre kybernetický polygón.
21. októbra 2022 | 32x
V dňoch 17. – 18. októbra 2022 sa delegácia Akadémie ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika tvorená prorektorom pre vedu doc. Ing. Borisom Ďurkechom, CSc. prorektorom pre vzdelávanie plk. Ing. Aurelom Sabóom, PhD. a doc. Ing. Júliusom Baráthom, PhD. zúčastnila medzinárodnej konferencie TechNet Europe 2022 v Prahe, ktorá niesla podnázov „Umelá inteligencia: nevyhnutná pre budúce plánovanie a vykonávanie vojenských operácií.“ Cieľom konferencie bolo naštartovať plodnú spoluprácu medzi NATO, EÚ, priemyslom a akademickou obcou založenú na výmene vedeckých a odborných informácií v oblasti nasadzovania umelej inteligencie do vojenských systémov a systémov zameraných na oblasť kybernetickej bezpečnosti.
12. novembera 2021 | 707x
Kadeti 2. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia programu Vojenské spojovacie a informačné systémy sa v termíne 2.11. – 12.11.2021 zúčastnili odbornej prípravy v Základni nasaditeľných KIS v Ružomberku. Praktická príprava pozostávala z troch častí. V úvodnej časti zástupca veliteľa základne mjr. Lengvarský oboznámil študentov so štruktúrou útvaru, konceptom nasaditeľného komunikačného systému základne a ďalšou komunikačnou technikou nachádzajúcou sa na ZaNKIS. V druhej časti sa študenti pridali k operátorom jednotlivých technických prostriedkov, ktorí kadetom predstavili ich prevádzku a možnosti nasadenia v poľných podmienkach.
13. októbra 2021 | 639x
11. medzinárodná vedecká konferencia KIT 2021 (Communication and Information Technologies) organizovaná Katedrou informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou (SES) a Československou sekciou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) bola naplánovaná na 13. -15. október 2021 v Tatranských Zruboch. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sa konferencia konala on-line elektronickou formou 13. a 14. októbra 2021. Rokovanie prebiehalo v štyroch ucelených sekciách: Informačné systémy a spracovanie informácií Spracovanie signálov a komunikačné technológie Kybernetická bezpečnosť Informačné a komunikačné technológie a vojenské aplikácie Celkovo bolo prednesených 22 vedeckých príspevkov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska a dve odborné prezentácie partnerov konferencie.