Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Microsoft pre školstvo

Publikované 6. apríla 2016 | Zobrazené 1051x
1 / 1

V dňoch 5. - 6. apríla 2016 sa v Žiline konal 13. ročník konferencie „Microsoft pre školstvo“. Na konferencii sa zúčastnili pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl a odovzdávali si skúsenosti z využívania inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

V programe konferencie boli prezentované nástroje, prístupy a riešenia spoločnosti Microsoft, vhodné pre implementáciu v školskom prostredí a skúsenosti s ich nasadzovaním a používaním v rôznych stupňoch a odboroch vzdelávania. V prezentáciách rezonovali pojmy ako Office 365, Azure Cloud, ale i mobilita, kreativita. Organizátori z Microsoft Slovakia ukázali na príkladoch úspešné, ale aj nezdarené implementácie na nedostatočne pripravenej školskej pôde.

Súčasťou konferencie bolo oceňovanie úspešných jednotlivcov, projektov a kolektívov pracovísk. Za prínos inovácií do vzdelávania bolo udelené poďakovanie Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. z Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Poďakovanie Ing. Baráthovi odovzdala Mgr. Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Slovakia.

-jb-

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie