Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ocenenie Literárneho fondu opäť smerovalo do AOS

Publikované 24. septembra 2015 | Zobrazené 1387x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 25. 6. 2015 udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014. V kategórii prírodné a technické vedy si prémiu za dielo „Počítačové jazyky a ich spracovanie“ prevzal 24. 9. 2015 v Zichyho paláci v Bratislave doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., učiteľ Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl.

Zároveň doc. Dederovi udelil rektor AOS brig. gen. Boris Ďurkech, CSc. ďakovný list a pamätnú medailu akadémie za vedecké dielo a úspešnú reprezentáciu školy v oblasti informačných technológií. Ocenenie rektora si prevzal doc. Dedera v Deň ozbrojených síl SR z rúk doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc., prorektora AOS pre vzdelávanie.

- hg -

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie