Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ocenenie z AFCEA International

Publikované 16. októbra 2014 | Zobrazené 4238x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Nadnárodná Asociácia dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov – AFCEA International jedenkrát ročne hodnotí v medzinárodnom meradle aktivity regionálnych pobočiek, študentských klubov, ale aj jednotlivcov.

V tomto roku - 2014 bolo na júnovom sympóziu ku kybernetickej bezpečnosti v Baltimore (USA) udelené ocenenie - „Medal of Merit“ prorektorovi pre vedu Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Marcelovi Harakaľovi, PhD. za služby v oblasti profesionálneho prístupu pri zavádzaní a využívaní elektroniky, komunikačných a informačných systémov pre obranu a bezpečnosť. Uvedené ocenenie si menovaný osobne prevzal od generálneho manažéra AFCEA Europe gen. mjr. Klausa P. Trecheho počas medzinárodnej konferencie „Future CRISES 2014“, ktorá sa konala 15. - 17. októbra 2014 v Prahe.

Docent Harakaľ je hlavným garantom medzinárodnej vedeckej konferencie KIT (Komunikačné a informačné technológie), ktorá sa koná raz za dva roky v spolupráci s AFCEA Slovak Chapter. V roku 2013 stál aj pri vzniku študentského klubu AFCEA v Akadémii zbrojených síl. Organizácia AFCEA International vytvára študentské kluby s cieľom vzdelávania a zapájania mladých študentov do vedy. Podpora organizácie formou grantov umožňuje študentom zúčastňovať sa na medzinárodných konferenciách, výstavách a vzdelávacích aktivitách po celom svete.

- hg -

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie