Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

VoIP telefónia

Publikované 18. októbra 2013 | Zobrazené 5529x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 16. - 20. septembra 2013 a 14. – 18. októbra 2013 uskutočnil odborný kurz zameraný na VoIP telefóniu (Voice over Internet Protocol). Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole TCP/IP. V AOS išlo v poradí o 2. kurz tohto zamerania (prvý bol v roku 2012).

Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov so základnými technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti, ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP, porozumieť fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední, naučiť sa ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami ISDN a klasickej telefónnej siete.

V nosnej časti kurzu sa realizovali základné konfigurácie Cisco VoIP telefónov a služieb v prostredí Cisco Unified Communication Manager Expres. Učebný program kurzu obsiahol aj konfigurácie pokročilejších telefónnych služieb pre používateľov. Študenti sa naučili konfigurovať systém VoIP manuálne ale aj pomocou grafického rozhrania Cisco Configuration Professional.

Z dôvodu zavádzania VoiP v OS SR v stacionárnom aj poľnom komunikačnom systéme riešil kurz aj otázku v súčasnosti používaných signalizačných protokolov. Teoreticky aj prakticky riešil konfigurácie celého systému s využitím protokolov H.323 aj SIP.

Praktické zamestnania predstavovali až 60 – 70 % kurzu, kde si študenti overili svoje znalosti v reálnych konfiguráciách hlasových serverov, smerovačov a IP telefónov a tiež riešili návrh vytvárania číslovacích plánov a prepojenie analógového a digitálneho sveta telefónie.

V záverečnej časti kurzu bolo predstavené profesionálne riešenie pre veľké telefónne systémy (tisíce až desaťtisíce účastníkov) - Cisco Unified Communication Manager. V rámci virtuálneho prostredia VMware si mohol každý študent prakticky konfigurovať a overiť lokálnu telefónnu sieť založenú na uvedenom systéme. Súčasťou kurzu boli riešenia zabezpečenia kvality poskytovaných hlasových služieb a informačnej bezpečnosti systémov VoIP.

Vedúci katedry prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. ozrejmil: "...o tento kurz je z OS SR eminentný záujem, a to z dôvodu zavádzania nových digitálnych technológií v oblasti hlasových služieb v rezorte a nutnosti prechodu na túto technológiu v budúcnosti, či už v stacionárnych alebo mobilných systémoch - MOKYS. Počet účastníkov kurzu je zatiaľ limitovaný potrebným technologickým vybavením". Keďže kurz bol pomerne zložitý, jeho účastníci museli spĺňať vstupné požiadavky, jednou z nich bolo absolvovanie sieťovej akadémie CCNA. Kurz ukončilo 7 študentov z radov OS SR.

- hg -    Katedra informatiky AOS


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie