Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ocenenie od Microsoftu

Publikované 3. marca 2010 | Zobrazené 5625x
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, s.r.o. Peter Čerešník ocenil na celoslovenskej konferencii „Microsoft pre školstvo“ Katedru informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Konferencia „Microsoft pre školstvo“, ktorej 7. ročník sa konal 2.-3. marca 2010 v Bratislave - Rusovciach každoročne prezentuje výsledky spolupráce školstva s Microsoftom Slovakia., s. r. o., predstavuje inovačné projekty a technológie využívané vo vedení a riadení procesov výučby a procesov na podporu vzdelávacej a administratívnej činnosti škôl SR. Zároveň je toto podujatie aj významnou príležitosťou oceniť najlepšie výsledky využívania technológií Microsoftu v praxi.

Tohoročné ocenenie si odniesla Katedra informatiky AOS „za aktívne využívanie technológií Microsoftu vo výučbe a v praxi, tiež za implementáciu technológie Microsoft Office SharePoint Services, za využívanie najnovších operačných systémov a prostriedkov projektového riadenia Microsoft Project a za vybudovanie klastrovej štruktúry pre vysokovýkonné výpočty“.

Z rúk generálneho riaditeľa Microsoftu Slovakia. s.r.o. ocenenie v podobe diplomu prevzal vedúci Katedry informatiky AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., ktorý uviedol, že technológiu Microsoft Office SharePoint Services ako integrovaný balík funkcií využíva nielen katedra informatiky ale i celá Akadémia ozbrojených síl na zlepšenie komplexnej správy informácií, na podporu intranetových a webových aplikácií, a to v rámci jednej integrovanej platformy.

Akadémia ozbrojených síl je jedinou vysokou školou, ktorej Microsoft Slovakia, s.r.o. udelila viacero ocenení už v predchádzajúcich rokoch. Jej katedra informatiky je držiteľom diplomov gen. riaditeľa, a to „za rozvoj informačných technológií“ a „AOS inovatívny partner Microsoftu“.

Konferencie „Microsoft pre školstvo“ sa každoročne zúčastňuje limitovaný počet odborníkov z oblasti verejného a súkromného školstva, vysokých škôl a univerzít SR, štátnej a verejnej správy v oblasti školstva, mestských úradov a vyšších územných celkov SR. Organizátorom podujatia je tradične Microsoft Slovakia, s.r.o., spolu so spoločnosťami Hewlett –Packard Slovakia a exe, s.r.o.

Na 7. ročníku konferencie „Microsoft pre školstvo“ odznelo celkom 18 odborných vystúpení v troch sekciách. Akadémia ozbrojených síl sa prezentovala odborným vystúpením Ing. Júliusa Barátha, PhD. na tému: „Využitie SharePoint technológií vo vysokoškolskom prostredí“.

- hg -

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie