Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

Prví absolventi kurzu počítačovej bezpečnosti pre rezort ministerstva obrany
Publikované 12. júna 2009 | Zobrazené 5012x
V týždni od 8. do 12. júna 2009 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnilo záverečné sústredenie kurzu počítačovej bezpečnosti určeného pre vybraných špecialistov v oblasti informačných a komunikačných systémov v pôsobnosti rezortu ministerstva obrany (MO). Kurz tak úspešne ukončilo prvých šesť absolventov, ktorí počas štyroch týždňových sústredení získali aktuálne informácie a praktické zručnosti v oblasti zabezpečenia počítačovej a sieťovej infraštruktúry pred vonkajšími a vnútornými útokmi.
Dohoda o spolupráci s NBÚ
Publikované 5. júna 2009 | Zobrazené 5316x
5. júna 2009 bola podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Akadémiou ozbrojených síl a Národným bezpečnostným úradom vo vedecko-výskumnej, vzdelávacej a informačno-publikačnej činnosti. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa spolupráca zameriava na tvorbu vedeckej teórie bezpečnosti, riešenie konkrétnych vedecko-výskumných úloh, výskumných projektov, organizovanie spoločných vedecko-teoretických podujatí. Dôležitou oblasťou spolupráce je vzdelávanie formou aktívneho zapojenia obidvoch strán do vyučovacieho procesu, navrhovanie tém odborných prác, ich vedenie a konzultovanie a tiež pomoc Akadémie ozbrojených síl (AOS) pri príprave odborníkov úradu v oblasti počítačovej a sieťovej bezpečnosti.
C2SYS-TS
Publikované 1. decembra 2008 | Zobrazené 5741x
V súlade s plánom prípravy 12. mpr bolo vykonané školenia užívateľov C2 SYS-TS. Školenie sa uskutočnilo v termíne 3.-7.11.2008 v priestoroch AOS LM. Cieľom bolo zabezpečiť školenie užívateľov C2 SYS TS na základe požiadavky užívateľa , vykonať inštaláciu a základné školenia administrátorov na verziu C2 SYS TS – 2008, zabezpečiť prípravu personálu po vykonaných personálnych zmenách, preškoliť školiteľov AOS.
Nová špecializovaná učebňa v AOS
Publikované 5. novembra 2008 | Zobrazené 5504x
V súlade s koncepciou budovania komunikačných a informačných systémov v rezorte MO SR sú v rámci programu rozvoja obrany realizované projekty pre podporu informačného a komunikačného zabezpečenia velenia a riadenia v OS SR. Zabezpečenie rozvoja komunikačných a informačných systémov je dôležitým cieľom budovania stratégie sieťovo orientovaných spôsobilostí – NEC (Network Enabled Capabilities) v OS SR.
Ďalší absolventi „CISCO“ pre ozbrojené sily
Publikované 9. októbra 2008 | Zobrazené 6078x
Štvorsemestrový špecializovaný kvalifikačný kurz „Program CISCO - sieťová akadémia“ bol ukončený 9. októbra 2008 na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Program CISCO - sieťová akadémia pripravuje špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr. V ozbrojených silách SR je kurz akceptovaný pre kariérny postup profesionálnych vojakov v odbornosti KIS.
Medzinárodná konferencia ITTE 2008 - technológie a spôsobilosti NEC, priorita krajín NATO
Publikované 30. júna 2008 | Zobrazené 5080x
V dňoch 24. až 25. júna 2008 sa v Prahe uskutočnil 10. ročník medzinárodnej konferencie ITTE 2008 zameranej na služby v integrovanom prostredí NEC (Network Enabled Capability). Cieľom konferencie bolo informovať zúčastnených o národných prístupoch v jednotlivých členských krajinách NATO k problematike NEC. Vo vystúpeniach odborníkov odzneli príspevky zamerané na kľúčové technológie NEC, problematické oblasti ich aplikovania a možnosti riešenia.
Stretnutie pracovnej skupiny SAS-065 NATO Network Enabled Capability
Publikované 8. apríla 2008 | Zobrazené 4721x
Pracovná skupina SAS-065 NATO Network Enabled Capability (NEC) rieši problematiku systémov velenia a riadenia a merania ich vyspelosti. Prvé tohtoročné iniciačné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch od 30. 3. – 3. 4. 2008 vo Švajčiarsku, ktorého sa za Slovenskú republiku zúčastnil Ing. Július Baráth, PhD. z Katedry informatiky AOS. Každá zo zúčastnených strán na stretnutí prezentovala dosiahnuté výsledky v spracovaní prípadových štúdií overujúcich správnosť koncepčného modelu velenia a riadenia.
Štrnásť absolventov NetAcad pre ozbrojené sily
Publikované 17. decembra 2007 | Zobrazené 5431x
Štrnásť absolventov NetAcad pre ozbrojené sily, kvalitne odborne pripravených pre oblasť počítačových sietí. To je výsledok 13. decembra 2007 ukončeného štvorsemestrálneho programu Akadémie počítačových sietí (NetAcad) na katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Trinásť z nich bolo z ružomberskej Základne mobilných komunikačných a informačných systémov (MOKIS). „Špecialistov pre Ozbrojené sily SR v našej NedAcad pripravujeme už od roku 2000. Popri tom súčasne pôsobíme aj ako nezisková regionálna Akadémia počítačových sietí pre Liptov, Banskú Bystricu a Žilinu,“ bilancuje doterajší priebeh projektu vedúci katedry informatiky Marcel Harakaľ .
Konferencia „Velení a řízení v prostředí NEC – IV“
Publikované 3. decembra 2007 | Zobrazené 4723x
V dňoch 28.-30.11.2007 sa doc. Ing. Ján JAKUBEK, CSc. a Ing. Július BARÁTH, PhD. zúčastnili na konferencii „Velení a řízení v prostředí NEC – IV“, kde predniesli príspevok na tému „NATO NEC C2 Maturity model“. Na konferencii sa zúčastnili delegácie a jednotlivci z Česka, Slovenska, Poľska, USA, Holandska a iných krajín. Rokovanie sa uskutočnilo v piatich tematických okruhoch.
Informácie - najsilnejšia zbraň na svete
Publikované 22. októbra 2007 | Zobrazené 5707x
Informatika, informačné a komunikačné technológie sú prostriedkom umožňujúcim efektívne riešenie zložitých problémov vo všetkých oblastiach života. Aj v oblasti obrany štátu. Mať k dispozícii dôležité informácie v správny čas na správnom mieste predstavuje v súčasnosti najsilnejšiu zbraň na svete. Vysoké tempo technologických inovácií a vývojových trendov v oblasti komunikačných a informačných systémov a ich rýchla aplikácia do praxe umožňujú neustále zdokonaľovanie zbraňových systémov a skvalitnenie rozhodovacích procesov podporovaných analytickými nástrojmi.


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie