Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Udalosti

C2SYS-TS
Publikované 1. decembra 2008 | Zobrazené 5091x
V súlade s plánom prípravy 12. mpr bolo vykonané školenia užívateľov C2 SYS-TS. Školenie sa uskutočnilo v termíne 3.-7.11.2008 v priestoroch AOS LM. Cieľom bolo zabezpečiť školenie užívateľov C2 SYS TS na základe požiadavky užívateľa , vykonať inštaláciu a základné školenia administrátorov na verziu C2 SYS TS – 2008, zabezpečiť prípravu personálu po vykonaných personálnych zmenách, preškoliť školiteľov AOS.
Nová špecializovaná učebňa v AOS
Publikované 5. novembra 2008 | Zobrazené 4954x
V súlade s koncepciou budovania komunikačných a informačných systémov v rezorte MO SR sú v rámci programu rozvoja obrany realizované projekty pre podporu informačného a komunikačného zabezpečenia velenia a riadenia v OS SR. Zabezpečenie rozvoja komunikačných a informačných systémov je dôležitým cieľom budovania stratégie sieťovo orientovaných spôsobilostí – NEC (Network Enabled Capabilities) v OS SR.
Ďalší absolventi „CISCO“ pre ozbrojené sily
Publikované 9. októbra 2008 | Zobrazené 5454x
Štvorsemestrový špecializovaný kvalifikačný kurz „Program CISCO - sieťová akadémia“ bol ukončený 9. októbra 2008 na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Program CISCO - sieťová akadémia pripravuje špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr. V ozbrojených silách SR je kurz akceptovaný pre kariérny postup profesionálnych vojakov v odbornosti KIS.
Medzinárodná konferencia ITTE 2008 - technológie a spôsobilosti NEC, priorita krajín NATO
Publikované 30. júna 2008 | Zobrazené 4600x
V dňoch 24. až 25. júna 2008 sa v Prahe uskutočnil 10. ročník medzinárodnej konferencie ITTE 2008 zameranej na služby v integrovanom prostredí NEC (Network Enabled Capability). Cieľom konferencie bolo informovať zúčastnených o národných prístupoch v jednotlivých členských krajinách NATO k problematike NEC. Vo vystúpeniach odborníkov odzneli príspevky zamerané na kľúčové technológie NEC, problematické oblasti ich aplikovania a možnosti riešenia.
Stretnutie pracovnej skupiny SAS-065 NATO Network Enabled Capability
Publikované 8. apríla 2008 | Zobrazené 4192x
Pracovná skupina SAS-065 NATO Network Enabled Capability (NEC) rieši problematiku systémov velenia a riadenia a merania ich vyspelosti. Prvé tohtoročné iniciačné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch od 30. 3. – 3. 4. 2008 vo Švajčiarsku, ktorého sa za Slovenskú republiku zúčastnil Ing. Július Baráth, PhD. z Katedry informatiky AOS. Každá zo zúčastnených strán na stretnutí prezentovala dosiahnuté výsledky v spracovaní prípadových štúdií overujúcich správnosť koncepčného modelu velenia a riadenia.
Štrnásť absolventov NetAcad pre ozbrojené sily
Publikované 17. decembra 2007 | Zobrazené 4840x
Štrnásť absolventov NetAcad pre ozbrojené sily, kvalitne odborne pripravených pre oblasť počítačových sietí. To je výsledok 13. decembra 2007 ukončeného štvorsemestrálneho programu Akadémie počítačových sietí (NetAcad) na katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Trinásť z nich bolo z ružomberskej Základne mobilných komunikačných a informačných systémov (MOKIS). „Špecialistov pre Ozbrojené sily SR v našej NedAcad pripravujeme už od roku 2000. Popri tom súčasne pôsobíme aj ako nezisková regionálna Akadémia počítačových sietí pre Liptov, Banskú Bystricu a Žilinu,“ bilancuje doterajší priebeh projektu vedúci katedry informatiky Marcel Harakaľ .
Konferencia „Velení a řízení v prostředí NEC – IV“
Publikované 3. decembra 2007 | Zobrazené 4159x
V dňoch 28.-30.11.2007 sa doc. Ing. Ján JAKUBEK, CSc. a Ing. Július BARÁTH, PhD. zúčastnili na konferencii „Velení a řízení v prostředí NEC – IV“, kde predniesli príspevok na tému „NATO NEC C2 Maturity model“. Na konferencii sa zúčastnili delegácie a jednotlivci z Česka, Slovenska, Poľska, USA, Holandska a iných krajín. Rokovanie sa uskutočnilo v piatich tematických okruhoch.
Informácie - najsilnejšia zbraň na svete
Publikované 22. októbra 2007 | Zobrazené 5025x
Informatika, informačné a komunikačné technológie sú prostriedkom umožňujúcim efektívne riešenie zložitých problémov vo všetkých oblastiach života. Aj v oblasti obrany štátu. Mať k dispozícii dôležité informácie v správny čas na správnom mieste predstavuje v súčasnosti najsilnejšiu zbraň na svete. Vysoké tempo technologických inovácií a vývojových trendov v oblasti komunikačných a informačných systémov a ich rýchla aplikácia do praxe umožňujú neustále zdokonaľovanie zbraňových systémov a skvalitnenie rozhodovacích procesov podporovaných analytickými nástrojmi.
Naučili sa viac
Publikované 2. októbra 2007 | Zobrazené 4816x
„Používam Outlook dennodenne. Nielen ako e-mailovú poštu, ale aj pri plánovaní a vyhodnocovaní úloh, jednoducho potrebujem sa naučiť poriadne využívať všetky jeho súčasti,“ zdôvodnila svoju účasť na krátkodobom odbornom kurze Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl MS Office Outlook 2003 v týždni od 24. septembra 2007 Zuzana Leitnerová. Práve základy práce a využívanie základných funkcií tohto užívateľského programu bolo cieľom prvej časti kurzu.
Informatici v Brne na medzinárodných konferenciách ITTE 2007, CATE 2007 a SPI 2007
Publikované 14. mája 2007 | Zobrazené 4371x
V dňoch 2. až 3. mája 2007 počas medzinárodnej výstavy IDEB 2007 v Brne sa uskutočnil rad významných medzinárodných konferencií zameraných na problematiku obrannej a bezpečnostnej techniky. Informatici z AOS využili bohatý program a aktívne sa zúčastnili v priebehu 2 dní na troch konferenciách - ITTE 2007, CATE 2007 a SPI 2007. Hlavnou prioritou informatikov v Brne bol 9. ročník medzinárodnej konferencie o informačných a komunikačných technológiách ITTE 2007. Tento ročník konferencie ITTE sa uskutočnil v rámci 11. medzinárodnej konferencie spojovacieho vojska Armády Českej republiky a bol venovaný problematike “Komunikace v prostředí NEC“.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie